Förfarande : 2018/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000053/2018

Ingivna texter :

O-000053/2018 (B8-0032/2018)

Debatter :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 103kWORD 17k
17 maj 2018
O-000053/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000053/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

 Angående: De negativa effekterna av FATCA för EU-medborgare och särskilt "ofrivilliga amerikaner"
 Svar i kammaren 

Förenta staterna är ett av de två länder i världen som tillämpar beskattning på grundval av medborgarskap.

Sedan ikraftträdandet av den amerikanska utlandsskattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) och de relaterade mellanstatliga avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna och Förenta staterna har finansinstitut i EU tvingats lämna ut detaljerade uppgifter om konton som innehas av förmodade ”US persons”, vilket innebär dataskyddsproblem. De extraterritoriella effekterna av FATCA och dess relaterade mellanstatliga avtal har drabbat ett stort antal EU-, särskilt ”ofrivilliga amerikaner” (”accidental Americans”) liksom personer som har dubbelt medborgarskap EU/USA och deras familjemedlemmar som inte är USA-medborgare. FATCA har lett till att allt fler EU-medborgare nekas tillgång till grundläggande banktjänster i EU, vilket ser ut att vara en överträdelse av direktivet om betalkonton (direktiv 2014/92/EU) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

1. Hur avser kommissionen att få med situationen för ”ofrivilliga amerikanare” i sin bedömning av införlivandet av direktivet om betalkonton och garantera alla EU-medborgare rätten att ha ett betalkonto med grundläggande funktioner utan diskriminering, i enlighet med artiklarna 15 och 16 i det direktivet?

2. Med tanke på den betydande bristen på ömsesidighet mellan USA och EU i samband med FATCA och det faktum att USA inte deltar i OECD:s gemensamma rapporteringsstandard, vilka diplomatiska och rättsliga åtgärder avser kommissionen att vidta för att skydda berörda EU-medborgares rättigheter och intressen mot de extraterritoriella effekterna av FATCA?

3. Anser kommissionen att en gemensam EU-strategi är nödvändig för att i tillräcklig grad skydda EU-medborgarnas rättigheter och säkerställa ömsesidighet, i enlighet med högsta internationella standarder för skattetransparens? Rent konkret, skulle kommissionen kunna överväga möjligheten att förhandla fram en överenskommelse mellan EU och USA om FATCA?

4. Skulle kommissionen kunna genomföra en fullständig bedömning av effekterna av FATCA för EU:s medborgare, och förklara huruvida det föreligger en allvarlig diskrepans mellan EU:s medborgare och invånare i olika EU-medlemsstater, särskilt när det gäller EU:s normer för uppgiftsskydd och grundläggande rättigheter?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 23 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy