Процедура : 2018/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000054/2018

Внесени текстове :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Разисквания :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 19k
17 май 2018 г.
O-000054/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000054/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Cecilia Wikström, от името на Комисия по петиции

 Относно: Предоставянето на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори
 Отговор по време на пленарно заседание 

Като има предвид многобройните петиции, получени от комисията по петиции относно несигурността и злоупотребата със срочни договори в трудовите отношения, в публичния и в частния сектор, и резултата от изслушването по този въпрос, проведено на 22 ноември 2017 г., би ли могла Комисията да отговори на следните въпроси:

По мнение на Комисията правилно ли се прилага правото на ЕС по отношение на защитата на работниците?

Би ли могла Комисията да хвърли светлина по въпроса за съвместимостта на договорите за нула часове, използвани в някои държави членки, със законодателството на ЕС, включително с Директивата относно работата на непълно работно време?

Какви действия предприема Комисията, за да осигури правилното прилагане на европейското трудово законодателство и да преодолее злоупотребата със срочни договори и формите на несигурна заетост, като договорите за нула часове, както са описани в петициите?

По какъв конкретен начин понастоящем Комисията осигурява правилното прилагане на Директивата относно работата на непълно работно време както в публичния, така и в частния сектор?

Как предвижда Комисията предложението за директива за прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС да подобри условията на труд, като увеличи предвидимостта и устойчивостта на заетостта?

Какви мерки взема Комисията в допълнение към предложението за директива, за да подобри трудовото законодателство на ЕС и да защити по-добре правата на работниците, като се вземат предвид правомощията на ЕС и принципът на субсидиарност?

Какво е актуалното състояние на текущите производства за установяване на неизпълнение на задължения, посочени в петициите относно нарушения на трудовото законодателство на ЕС?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 23 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност