Postup : 2018/2600(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000054/2018

Předložené texty :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Rozpravy :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 186kWORD 18k
17. května 2018
O-000054/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000054/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Cecilia Wikström, za Petiční výbor

 Předmět: Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání
 Odpověď na plenárním zasedání 

S ohledem na velký počet petic týkajících se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání v pracovněprávních vztazích ve veřejném i soukromém sektoru, které obdržel Petiční výbor, a na slyšení v této věci konané dne 22. listopadu 2017 prosíme Komisi o zodpovězení následujících otázek:

Je podle názoru Komise správně prováděno evropské právo s ohledem na ochranu zaměstnanců?

Mohla by Komise objasnit otázku slučitelnosti smluv na nulový počet hodin, které jsou využívány v některých členských státech, s právními předpisy EU včetně směrnice o částečném pracovním úvazku?

Jaké kroky Komise podniká k zajištění správného provádění evropských pracovněprávních předpisů a k odstranění problému zneužívání smluv na dobu určitou a nejisté formy zaměstnávání, jako jsou smlouvy na nulový počet hodin, na něž upozorňují předkladatelé petic?

Jak konkrétně Komise v současnosti zajišťuje řádné uplatňování směrnice o práci na dobu určitou ve veřejném i soukromém sektoru?

V jakém smyslu by podle předpokladu Komise mohl návrh směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU zlepšit pracovní podmínky díky lepší předvídatelnosti a udržitelnosti zaměstnání?

Jaká opatření Komise přijímá nad rámec navrhované směrnice v zájmu zlepšení pracovněprávních podmínek EU a lepší ochrany práv zaměstnanců, při zohlednění pravomocí EU a zásady subsidiarity?

Jaký je aktuální stav řízení o nesplnění povinnosti, jež zmiňují petice týkající se porušování pracovněprávních předpisů EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 23. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí