Procedure : 2018/2600(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000054/2018

Indgivne tekster :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Forhandlinger :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 16k
17. maj 2018
O-000054/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000054/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Cecilia Wikström, for Udvalget for Andragender

 Om: Svar på andragender om bekæmpelse af usikre ansættelsesforhold og misbrug af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter
 Besvarelse på plenarmøde 

Der henviser til de talrige andragender, som Udvalget for Andragender har modtaget om usikkerhed i og misbrug af tidsbegrænsede kontrakter i arbejdsforholdene i den offentlige og den private sektor, og udfaldet af høringen om dette emne, der blev afholdt den 22. november 2017, bedes Kommissionen besvare følgende spørgsmål:

Gennemføres EU-lovgivningen efter Kommissionens opfattelse korrekt med hensyn til beskyttelsen af arbejdstagerne?

Kan Kommissionen kaste lys over spørgsmålet om foreneligheden af ansættelser uden et fast timetal, som anvendes i nogle medlemsstater, med EU's lovgivning, herunder direktivet om deltidsarbejde?

Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at sikre en korrekt gennemførelse af europæisk lovgivning og håndtering af misbrug af tidsbegrænsede kontrakter og usikre beskæftigelsesformer såsom kontrakter uden fast timetal som beskrevet i andragenderne?

På hvilken konkret måde sikrer Kommissionen en korrekt gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse i både den offentlige og den private sektor?

Hvordan forestiller Kommissionen sig, at forslaget til et direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i EU kan forbedre arbejdsvilkårene ved at øge forudsigeligheden og bæredygtigheden af beskæftigelse?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe foruden det foreslåede direktiv til forbedring af EU's arbejdsmarkedslovgivning og en bedre beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder under hensyntagen til EU's kompetencer og nærhedsprincippet?

Hvad er status over de igangværende overtrædelsesprocedurer, som er omhandlet i andragender om overtrædelser af EU's arbejdsmarkedslovgivning?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 23. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik