Διαδικασία : 2018/2600(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000054/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Συζήτηση :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 184kWORD 19k
17 Μαΐου 2018
O-000054/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000054/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

 Θέμα: Απάντηση στις αναφορές σχετικά με την αντιμετώπιση της επισφάλειας και της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αναφορές που έλαβε η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την επισφάλεια και την καταχρηστική χρησιμοποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε σχέσεις εργασίας, στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και την έκβαση της ακρόασης σχετικά με το θέμα αυτό που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017, καλείται η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

Κατά την άποψη της Επιτροπής, εφαρμόζεται ορθά η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων;

Θα μπορούσε η Επιτροπή να διευκρινίσει το κατά πόσον οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη μέλη, συνάδουν με τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ άλλων με την οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης;

Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής εργατικής νομοθεσίας και για την αντιμετώπιση της καταχρηστικής χρησιμοποίησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου και των επισφαλών μορφών απασχόλησης, όπως οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, που περιγράφονται στις αναφορές;

Πώς ακριβώς διασφαλίζει επί του παρόντος η Επιτροπή την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την εργασία ορισμένου χρόνου, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα;

Πώς προβλέπει η Επιτροπή ότι η πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας αυξάνοντας την προβλεψιμότητα και τη βιωσιμότητα της απασχόλησης;

Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή, πέρα από την προτεινόμενη οδηγία για τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας της ΕΕ και την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες της ΕΕ και την αρχή της επικουρικότητας;

Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εν εξελίξει διαδικασίες επί παραβάσει για τις οποίες γίνεται λόγος στις αναφορές σχετικά με παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου