Menetlus : 2018/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000054/2018

Esitatud tekstid :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Arutelud :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 18k
17. mai 2018
O-000054/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000054/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cecilia Wikström, Petitsioonikomisjoni nimel

 Teema: Vastamine tähtajaliste töölepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele
 Vastus täiskogul 

Võttes arvesse arvukaid petitsioone, mis petitsioonikomisjonile on esitatud tähtajaliste töölepingute ebakindluse ja kuritarvituste kohta töösuhetes nii avalikus kui ka erasektoris ning sel teemal 22. novembril 2017 toimunud kuulamise tulemusi, kas komisjon saaks vastata järgmistele küsimustele:

Kas komisjoni arvates on ELi õigusakte rakendatud töötajate kaitsmisel nõuetekohaselt?

Kas komisjon võiks selgitada küsimust, mis käsitleb mõnes liikmesriigis kasutatavate nulltunnilepingute vastavust ELi õigusaktide, sealhulgas osalise tööaja direktiivi nõuetele?

Milliseid meetmeid komisjon võtab, et tagada Euroopa tööalaste õigusaktide nõuetekohane rakendamine ning kaotada tähtajaliste töölepingute ja ebakindlate tööhõivevormide, näiteks petitsioonides kirjeldatud nulltunnilepingute kuritarvitamine?

Mil viisil konkreetselt tagab komisjon praegu tähtajalist tööd käsitleva direktiivi nõuetekohase rakendamise nii avalikus kui ka erasektoris?

Kuidas võiks komisjoni kavade kohaselt ettepanek võtta vastu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta ELis parandada töötingimusi, suurendades töösuhete prognoositavust ja kestlikkust?

Milliseid meetmeid komisjon võtab lisaks kavandatavale direktiivile, et parandada ELi tööalaseid õigusakte ja paremini kaitsta töötajate õigusi, võttes arvesse ELi pädevusi ja subsidiaarsuse põhimõtet?

Milline on praeguste rikkumismenetluste hetkeseis, millele on osutatud ELi tööalaste õigusaktide rikkumise kohta esitatud petitsioonides?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika