Menettely : 2018/2600(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000054/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Keskustelut :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 18k
17. toukokuuta 2018
O-000054/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000054/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Vetoomusvaliokunta on saanut lukuisia vetoomuksia, jotka koskevat työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Asiasta pidettiin kuuleminen 22. marraskuuta 2017. Voiko komissio edellä mainitun huomioon ottaen vastata seuraaviin kysymyksiin:

Katsooko komissio, että työntekijöiden suojelua koskevaa unionin lainsäädäntöä pannaan täytäntöön oikein?

Voiko komissio tehdä selkoa eräissä jäsenvaltioissa käytettyjen nollatuntisopimusten yhteensopivuudesta unionin lainsäädännön kanssa, mukaan lukien osa-aikaista työtä koskeva direktiivi?

Mitä toimia komissio toteuttaa varmistaakseen, että eurooppalainen työlainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että vetoomuksissa kuvattuun määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöön ja työsuhteiden epävarmuuteen puututaan?

Millä tavoin komissio on varmistanut konkreettisesti, että määräaikaista työtä koskeva direktiivi pannaan asianmukaisesti täytäntöön sekä julkisella että yksityisellä sektorilla?

Millä tavoin avoimia ja ennakoitavia työoloja Euroopan unionissa koskeva direktiivi voisi komission mielestä parantaa työoloja, ennakoitavuutta ja pysyvää työllistymistä?

Mitä toimenpiteitä komissio toteuttaa ehdotetun direktiivin ohella parantaakseen unionin työlainsäädäntöä ja suojellakseen paremmin työntekijöiden oikeuksia, kun otetaan huomioon unionin toimivalta ja toissijaisuusperiaate?

Miten vetoomuksissa mainitut unionin työlainsäädännön rikkomista koskevat rikkomusmenettelyt ovat edenneet?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 23. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö