Nós Imeachta : 2018/2600(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000054/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Díospóireachtaí :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 6kWORD 16k
17 Bealtaine 2018
O-000054/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000054/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Cecilia Wikström, thar ceann An Coiste um Achainíocha

 Ábhar: Ag freagairt achainíocha maidir le dul i ngleic le neamhshláine post agus úsáid éagórach conarthaí ar théarma seasta
 Freagra sa suí iomlánach 

Ag féachaint do na hiliomad achainíocha a bhfuair an Coiste um Achainíocha maidir le forbhás agus úsáid éagórach conarthaí ar théarma seasta i gcaidreamh oibreachais, sna hearnálacha poiblí agus príobháideach, agus do thoradh na héisteachta maidir leis an ábhar seo a tharla an 22 Samhain 2017, ar mhiste leis an gCoimisiún freagraí a thabhairt ar na ceisteanna seo a leanas:

I mbarúil an Choimisiúin, an bhfuil dlí AE á chur chun feidhme i gceart maidir le cosaint oibrithe?

An féidir leis an gCoimisiún léargas a thabhairt ar an gceist seo? An bhfuil conarthaí náid uaireanta, a mbaintear feidhm astu i roinnt de na Ballstáit, comhoiriúnach le reachtaíocht AE lena n-áirítear an Treoir maidir le hObair Pháirtaimseartha?

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún chun cur chun feidhme ceart na reachtaíochta saothair Eorpaí a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar úsáid éagórach conarthaí ar théarma seasta agus foirmeacha fostaíochta forbhásacha amhail conarthaí náid uaireanta mar a thuairiscítear sna hachainíocha?

Conas atá cur chun feidhme cuí na Treorach maidir le hObair ar Théarma Seasta sna hearnálacha poiblí agus príobháideach araon á áirithiú go nithiúil ag an gCoimisiún faoi láthair?

Conas mar a cheapann an Coimisiún gur féidir leis an togra le haghaidh treoir maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha in AE dálaí oibre a fheabhsú trí intuarthacht agus inbhuanaitheacht na fostaíochta a mhéadú?

Cé na bearta atá á ndéanamh ag an gCoimisiún sa bhreis ar an Treoir atá beartaithe chun reachtaíocht saothair AE a fheabhsú agus chun cosaint níos fearr a thabhairt do chearta oibrithe, agus inniúlachtaí AE agus prionsabal na coimhdeachta á gcur san áireamh?

Cén treo ina bhfuil rudaí i dtaca leis na nósanna imeachta um shárú atá ann faoi láthair dá dtagraítear sna hachainíocha ar sháruithe ar reachtaíocht saothair AE?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 23 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais