Parlamenta jautājums - O-000054/2018Parlamenta jautājums
O-000054/2018

Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilitāti nodarbinātībā un līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000054/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Cecilia Wikström, Lūgumrakstu komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2018/2600(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000054/2018
Iesniegtie teksti :
O-000054/2018 (B8-0022/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Ņemot vērā Lūgumrakstu komitejas saņemtos daudzos lūgumrakstus par nestabilitāti nodarbinātībā un uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu darba attiecībās gan publiskajā, gan privātajā sektorā, un 2017. gada 22. novembra uzklausīšanas par šo jautājumu rezultātus, vai Komisija varētu atbildēt uz šādiem jautājumiem:

Vai Komisija uzskata, ka ES tiesību akti tiek pareizi īstenoti attiecībā uz darba ņēmēju aizsardzību?

Vai Komisija var viest skaidrību par to, vai „nulles stundu” darba līgumi, ko izmanto dažās dalībvalstīs, atbilst ES tiesību aktiem, tostarp Nepilna darba laika direktīvai?

Kādus pasākumus Komisija veic, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu īstenošanu un lai novērstu darba līgumu uz noteiktu laiku ļaunprātīgu izmantošanu un nestabilas nodarbinātības veidus, piemēram, “nulles stundu” līgumus, kā aprakstīts lūgumrakstos?

Kādā konkrētā veidā Komisija pašlaik nodrošina Direktīvas par darbu uz noteiktu laiku pareizu īstenošanu gan publiskajā, gan privātajā sektorā?

Kāds ir Komisijas redzējums par to kādā veidā priekšlikums direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem ES varētu uzlabot darba nosacījumus, palielinot nodarbinātības paredzamību un stabilitāti?

Kādus pasākumus Komisija veic papildus ierosinātajai direktīvai, lai uzlabotu ES darba tiesību aktus un labāk aizsargātu darba ņēmēju tiesības, ņemot vērā ES kompetences un subsidiaritātes principu?

Kāda ir šābrīža situācija pašreizējās pienākumu neizpildes procedūrās, kas minētas lūgumrakstos par ES darba tiesību aktu pārkāpumiem?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. maijs
Juridisks paziņojums - Privātuma politika