Procedure : 2018/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000054/2018

Ingediende teksten :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Debatten :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
17 mei 2018
O-000054/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000054/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Cecilia Wikström, namens de Commissie verzoekschriften

 Betreft: Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 Antwoord plenaire 

Kan de Commissie, in het licht van de talrijke verzoekschriften die de Commissie verzoekschriften ontvangt over onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur in de arbeidsbetrekkingen in de particuliere sector en de overheidssector, en het resultaat van de op 22 november 2017 hierover gehouden hoorzitting, antwoord geven op onderstaande vragen?

Wordt de EU-wetgeving volgens de Commissie op de juiste wijze toegepast ten aanzien van de bescherming van werknemers?

Kan de Commissie duidelijkheid verschaffen over de kwestie van de verenigbaarheid van in sommige lidstaten gebruikte nulurencontracten met de EU-wetgeving, met inbegrip van de richtlijn betreffende deeltijdarbeid?

Welke maatregelen neemt de Commissie om te zorgen voor de juiste uitvoering van de Europese arbeidswetgeving en om het misbruik van contracten voor bepaalde tijd en vormen van onzekere arbeid, zoals nulurencontracten, die in de verzoekschriften worden beschreven, aan te pakken?

Op welke concrete wijze zorgt de Commissie er momenteel voor dat de richtlijn inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zowel in de particuliere sector als de overheidssector op de juiste wijze wordt toegepast?

Hoe denkt de Commissie dat het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de EU de arbeidsomstandigheden kan verbeteren door de voorspelbaarheid en duurzaamheid van tewerkstelling te vergroten?

Welke maatregelen neemt de Commissie naast de voorgestelde richtlijn om de arbeidswetgeving van de EU te verbeteren en de werknemersrechten beter te beschermen, rekening houdend met de bevoegdheden van de EU en het subsidiariteitsbeginsel?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de lopende inbreukprocedures waarnaar wordt verwezen in de verzoekschriften over schendingen van de arbeidswetgeving van de EU?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid