Procedura : 2018/2600(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000054/2018

Teksty złożone :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Debaty :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 18k
17 maja 2018
O-000054/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000054/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Komisji Petycji

 Przedmiot: Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W świetle licznych petycji otrzymanych przez Komisję Petycji w sprawie niepewności zatrudnienia i nadużywania umów na czas określony w stosunkach w pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, a także biorąc pod uwagę wyniki poświęconego tej kwestii wysłuchania, które odbyła się w dniu 22 listopada 2017 r., czy Komisja mogłaby odpowiedzieć na następujące pytania?

Czy Komisja jest zdania, że przepisy prawa UE wdrażane są prawidłowo, jeśli chodzi o ochronę pracowników?

Czy Komisja mogłaby wyjaśnić kwestię zgodności umów zerogodzinowych, stosowanych w niektórych państwach członkowskich, z prawem UE, w tym z dyrektywą w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin?

Jakie działania podejmuje Komisja w celu dopilnowania właściwego wdrożenia unijnych przepisów w zakresie prawa pracy oraz rozwiązania opisanych w petycjach problemów nadużywania umów na czas określony oraz niepewnych form zatrudnienia, takich jak umowy zerogodzinowe?

W jaki konkretnie sposób Komisja obecnie dopilnowuje prawidłowego wdrażania dyrektywy w sprawie pracy na czas określony, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym?

W jaki sposób, zdaniem Komisji, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE może przyczynić się do poprawy warunków pracy poprzez zwiększenie przewidywalności i stabilności zatrudnienia?

Jakie środki, oprócz proponowanej dyrektywy, podejmuje Komisja z myślą o udoskonaleniu unijnych przepisów prawa pracy i lepszej ochronie praw pracowników, z uwzględnieniem kompetencji UE i zasady pomocniczości?

Na jakim etapie znajdują się obecnie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, o których jest mowa w petycjach w sprawie naruszeń unijnych przepisów prawa pracy?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 23 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności