Procedură : 2018/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000054/2018

Texte depuse :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Dezbateri :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 183kWORD 18k
17 mai 2018
O-000054/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000054/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Cecilia Wikström, în numele Comisia pentru petiții

 Subiect: Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată
 Răspuns în plen 

Având în vedere numeroasele petiții primite de Comisia pentru petiții privind precaritatea și utilizarea abuzivă a contractelor de muncă pe durată determinată în sectorul public și în cel privat, precum și rezultatul audierii pe această temă desfășurate la 22 noiembrie 2017, Comisia este invitată să răspundă la următoarele întrebări:

Consideră Comisia că legislația UE este aplicată corect în ceea ce privește protecția lucrătorilor?

Ar putea Comisia să explice în ce măsură sunt compatibile contractele de muncă de zero ore, utilizate în unele state membre, cu legislația UE, inclusiv cu Directiva privind munca cu fracțiune de normă?

Ce măsuri ia Comisia pentru a asigura punerea în aplicare corectă a legislației europene a muncii și pentru a combate utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată și a formelor de angajare precare, cum ar fi contractele de muncă de zero ore, astfel cum sunt descrise în petiții?

Cum asigură mai exact Comisia punerea corectă în aplicare a Directivei privind munca pe durată determinată atât în sectorul public, cât și în cel privat?

În ce mod preconizează Comisia că ar putea îmbunătăți propunerea de directivă privind transparența și vizibilitatea condițiilor de muncă în UE condițiile de muncă prin creșterea previzibilității și sustenabilității ocupării forței de muncă?

Ce măsuri ia Comisia, pe lângă propunerea de directivă, pentru a îmbunătăți legislația UE în domeniul muncii și pentru a proteja mai bine drepturile lucrătorilor, ținând seama de competențele UE și de principiul subsidiarității?

Care este stadiul actual al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor menționate în petițiile privind încălcările legislației europene a muncii?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 23 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate