Postup : 2018/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000054/2018

Predkladané texty :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Rozpravy :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 103kWORD 18k
17. mája 2018
O-000054/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000054/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, v mene Výboru pre petície

 Vec: Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas
 Odpoveď v pléne 

So zreteľom na množstvo petícií o neistote a zneužívaní zmlúv na určitý čas v pracovných vzťahoch vo verejnom i súkromnom sektore, ktoré boli doručené Výboru pre petície, a na závery z vypočutia na túto tému, ktoré sa konalo 22. novembra 2017, mohla by Komisia odpovedať na tieto otázky:

Vykonáva sa právo EÚ, pokiaľ ide o ochranu pracovníkov, podľa názoru Komisie riadnym spôsobom?

Mohla by Komisia objasniť otázku zlučiteľnosti zmlúv s nestanoveným pracovným časom, ktoré sa využívajú v niektorých členských štátoch, s právnymi predpismi EÚ vrátane smernice o práci na kratší pracovný čas?

Aké kroky Komisia podniká nato, aby zabezpečila riadne vykonávanie európskych pracovných právnych predpisov a riešila zneužívanie zmlúv na určitý čas a neisté formy zamestnávania, ako sú zmluvy s nestanoveným pracovným časom, ako sú uvedené v petíciách?

Akým konkrétnym spôsobom Komisia v súčasnosti zabezpečuje riadne vykonávanie smernice o práci na určitý čas vo verejnom a v súkromnom sektore?

Ako hodlá Komisia zaistiť, aby návrh smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ mohol zlepšiť pracovné podmienky tým, že sa zvýši predvídateľnosť a udržateľnosť zamestnanosti?

Aké opatrenia okrem navrhovanej smernice Komisia prijíma na zlepšenie pracovných právnych predpisov EÚ a na lepšiu ochranu práv pracovníkov pri zohľadnení právomocí EÚ a zásady subsidiarity?

Aký je stav súčasných postupov v prípade nesplnenia povinnosti uvádzaných v petíciách o porušovaní pracovných právnych predpisov EÚ?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 23. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia