Förfarande : 2018/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000054/2018

Ingivna texter :

O-000054/2018 (B8-0022/2018)

Debatter :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 18k
17 maj 2018
O-000054/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000054/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

 Angående: Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal
 Svar i kammaren 

Med beaktande av de talrika framställningar som inkommit till utskottet för framställningar om otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal i arbetsrelationer inom den offentliga och den privata sektorn, och av resultatet av utfrågningen i detta ämne den 22 november 2017, ber vi kommissionen besvara följande frågor:

Anser kommissionen att unionsrätten tillämpas på ett korrekt sätt när det gäller skyddet av arbetstagare?

Kan kommissionen bringa mer klarhet i frågan om huruvida nolltimmarsavtal, som används i vissa medlemsstater, är förenliga med EU:s lagstiftning, inbegripet direktivet om deltidsarbete?

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att säkerställa ett korrekt genomförande av EU:s arbetslagstiftning och komma till rätta med missbruk av tidsbestämda anställningsavtal och otrygga anställningsformer, såsom exempelvis de nolltimmarsavtal som beskrivs i framställningarna?

På vilket konkret sätt säkerställer kommissionen för närvarande ett korrekt genomförande av direktivet om visstidsarbete i både den offentliga och den privata sektorn?

Hur anser kommissionen att förslaget till direktiv om öppna och förutsägbara arbetsvillkor i EU skulle kunna förbättra arbetsvillkoren genom ökad förutsägbarhet och långsiktighet i arbetslivet?

Vilka åtgärder vidtar kommissionen utöver det föreslagna direktivet för att förbättra EU:s arbetslagstiftning och bättre skydda arbetstagarnas rättigheter, med hänsyn till EU:s befogenheter och subsidiaritetsprincipen?

Hur ser läget ut beträffande de pågående överträdelseförfaranden som avses i framställningarna om överträdelser av EU:s arbetslagstiftning?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 23 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy