Förfarande : 2018/2707(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000055/2018

Ingivna texter :

O-000055/2018 (B8-0029/2018)

Debatter :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 17k
17 maj 2018
O-000055/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000055/2018
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Cecilia Wikström, för utskottet för framställningar

 Angående: Förbättrad språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkfärdigheter i EU
 Svar i kammaren 

EU har länge främjat språkinlärning i syfte att öka den ömsesidiga förståelsen och rörligheten inom medlemsstaterna genom att stödja och komplettera åtgärder och samarbete mellan nationella utbildningssystem. Parlamentet noterar nogsamt de framställningar i vilka EU-medborgare som utnyttjar sin frihet att bosätta sig i en annan medlemsstat än den egna tar upp sin oro över bristande undervisning och erkännande av språkkunskaper i sitt modersmål. Vi ber därför rådet att utveckla följande frågor:

1. Vilka åtgärder har rådet vidtagit för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att förbättra ett ömsesidigt erkännande av språkkunskaper i alla EU:s officiella språk, på grundval av nivåerna enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk?

2. Hur bedömer rådet mervärdet av att lära ut officiella EU-språk, och närmare bestämt rekommendationen om ”modersmål plus två främmande språk” inom ramen för en modernisering av utbildningen i EU, särskilt för att stimulera företagande, arbetstillfällen och bevarande av den kulturella mångfalden i unionen?

3. Har rådet några aktuella och korrekta uppgifter tillgängliga om möjligheterna att göra språkbedömningar och erkännandet av språkprov, examens- eller utbildningsbevis på andra officiella EU-språk än engelska, franska, tyska, spanska och italienska? Hur kan EU ytterligare stödja läroanstalter som tillhandahåller undervisning i de officiella EU-språken för EU-medborgare som bor i en annan medlemsstat än den egna?

4. Vilka åtgärder har rådet för avsikt att införa i det europeiska området för utbildning för att utveckla ett online-system för gränsöverskridande erkännande och validering av EU-språkintyg för examensbevisändamål för att underlätta tillgången till högre utbildning i hela EU?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 24 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy