Διαδικασία : 2018/2707(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000056/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Συζήτηση :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 17k
17 Μαΐου 2018
O-000056/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000056/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών

 Θέμα: Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η ΕΕ από καιρό προωθεί την εκμάθηση γλωσσών, με στόχο την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης και της κινητικότητας εντός των κρατών μελών, μέσω της υποστήριξης και συμπλήρωσης δράσεων και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει σοβαρά υπόψη του αναφορές από πολίτες της ΕΕ οι οποίοι, αφού αξιοποίησαν την ευκαιρία να ζήσουν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους, θέτουν το πρόβλημα της έλλειψης δυνατοτήτων διδασκαλίας και της αδυναμίας αναγνώρισης γλωσσικών δεξιοτήτων στη μητρική τους. Ως εκ τούτου, ζητούμε από την Επιτροπή να εξετάσει τα παρακάτω θέματα:

1. Ποια μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με βάση τα επίπεδα που ορίζει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες;

2. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας των επίσημων γλωσσών της ΕΕ, και συγκεκριμένα τη σύσταση περί «μητρικής συν άλλες δύο γλώσσες», στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης στην ΕΕ, και ειδικότερα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, τις ευκαιρίες απασχόλησης και τη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ένωσης;

3. Έχει η Επιτροπή στη διάθεσή της πρόσφατα και ακριβή δεδομένα σχετικά με τις ευκαιρίες γλωσσικής αξιολόγησης και την αναγνώριση των γλωσσικών διαγωνισμών, διπλωμάτων και πιστοποιητικών στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πέραν της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ισπανικής και ιταλικής; Πώς μπορεί η ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν γλωσσικά μαθήματα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στους πολίτες της Ένωσης που ζουν σε κράτη μέλη διαφορετικά από την πατρίδα τους;

4. Ποια μέτρα σκοπεύει να εφαρμόσει η Επιτροπή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος διασυνοριακής αναγνώρισης και επικύρωσης ενωσιακών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στα πλαίσια των απολυτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ολόκληρη την Ευρώπη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 24 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου