Menetlus : 2018/2707(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000056/2018

Esitatud tekstid :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Arutelud :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 97kWORD 16k
17. mai 2018
O-000056/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000056/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cecilia Wikström, Petitsioonikomisjoni nimel

 Teema: keeleõppe ja keeleoskuse vastastikuse tunnustamise parandamine ELis
 Vastus täiskogul 

EL on juba pikemat aega edendanud keeleõpet, et parandada liikmesriikides liikuvust ja üksteisemõistmist, toetades ja täiendades selleks riiklike haridussüsteemide meetmeid ja nendevahelist koostööd. Euroopa Parlament pöörab tõsist tähelepanu petitsioonidele, milles ELi kodanikud, kes kasutavad õigust elada mõnes teises liikmesriigis, väljendavad muret selle pärast, et seal ei õpetata ega tunnustata nende emakeelt. Sellepärast palume komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

1. Kuidas on komisjon aidanud liikmesriikidel parandada kõigi ELi ametlike keelte oskuse vastastikust tunnustamist vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendis kehtestatud tasemetele?

2. Milliseks hindab komisjon seoses ELis hariduse ajakohastamisega ametlike keelte õpetamisest saadavat lisaväärtust, s.t soovitust „emakeel pluss kaks võõrkeelt“, seda eeskätt ettevõtluse ergutamisel, tööhõivevõimaluste loomisel ja liidu kultuurilise mitmekesisuse säilitamisel?

3. Kas komisjoni käsutuse on uuemaid täpseid andmeid keeleoskuse hindamise võimaluste ning keeleeksamite ja diplomite või tunnistuste tunnustamise kohta, kui need on sooritatud või välja antud muudes ELi ametlikes keeltes peale inglise, prantsuse, saksa, hispaania ja itaalia keele? Kuidas saab EL veel toetada haridusasutusi, kes õpetavad ELi ametlikes keeltes mõnes muud kui oma algses liikmesriigis elavaid ELi kodanikke?

4. Milliseid meetmeid kavatseb komisjon Euroopa haridusruumis võtta selleks, et kogu ELis kõrghariduse kättesaadavamaks muutmise eesmärgil välja arendada veebipõhine kooli lõputunnistusega antavate ELi keeleoskustunnistuste piiriülese tunnustamise ja valideerimise süsteem?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika