Menettely : 2018/2707(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000056/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Keskustelut :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 18k
17. toukokuuta 2018
O-000056/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000056/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Cecilia Wikström, Vetoomusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

EU on jo pitkään edistänyt kieltenopetusta lisätäkseen keskinäistä ymmärtämystä ja liikkuvuutta jäsenvaltioissa tukemalla ja täydentämällä kansallisten koulutusjärjestelmien toimia ja yhteistyötä. Parlamentti suhtautuu vakavasti vetoomuksiin, joissa unionin kansalaiset, jotka haluavat käyttää oikeuttaan asua muualla kuin kotijäsenvaltiossaan, ovat huolissaan äidinkielensä opetuksen puutteellisuudesta sekä äidinkielen taitojen tunnustamisesta. Siksi pyydämme komissiota paneutumaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä toimia komissio on toteuttanut parantaakseen unionin kaikkien virallisten kielten osalta kielitaidon vastavuoroista tunnustamista, joka pohjautuisi kielten yhteisen eurooppalaisen viitejärjestelmän tasoluokitukseen?

2. Miten komissio arvioi unionin virallisten kielten opettamisesta ja erityisesti ”kaksi vierasta kieltä äidinkielen lisäksi” -suosituksesta koituvaa lisäarvoa unionin koulutusta nykyaikaistettaessa, ja erityisesti yrittäjyyden ja työnsaantimahdollisuuksien edistämisen ja unionin kulttuurisen monimuotoisuuden vaalimisen kannalta?

3. Onko komissiolla uusia ja paikkansapitäviä tietoja kielitaidon arviointimahdollisuuksista sekä kielitaitokokeiden, -tutkintojen tai -todistusten tunnustamisesta, kun kyseessä on joku muu unionin virallinen kieli kuin englanti, ranska, saksa, espanja tai italia? Kuinka unioni voi tukea lisää oppilaitoksia, jotka järjestävät unionin virallisten kielten opetusta sellaisille unionin kansalaisille, jotka asuvat muualla kuin kotijäsenvaltiossaan?

4. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo toteuttaa eurooppalaisella koulutusalueella kehittääkseen sähköisen järjestelmän kielitaitotodistusten rajatylittävää tunnustamista ja validointia varten päättötodistusvaiheessa, jotta voidaan parantaa korkeakoulutukseen pääsemistä koko unionissa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 24. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö