Nós Imeachta : 2018/2707(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000056/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Díospóireachtaí :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 96kWORD 17k
17 Bealtaine 2018
O-000056/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000056/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Cecilia Wikström, thar ceann An Coiste um Achainíocha

 Ábhar: Feabhas a chur ar an bhfoghlaim teangacha agus aithint fhrithpháirteach na n-inniúlachtaí teanga in AE
 Freagra sa suí iomlánach 

Le fada an lá tá an fhoghlaim teangacha curtha chun cinn ag AE d’fhonn aithint fhrithpháirteach agus soghluaiseacht idir na Ballstáit a mhéadú trí thacú le bearta agus comhar idir córais oideachais náisiúnta agus trí chur leo. Tá an Pharlaimint go dáiríre ag tabhairt dá haire achainíocha ina ndéanann saoránaigh AE a bhaineann leas as an tsaoirse atá acu maireachtáil i mBallstát nach é a mBallstát féin é na hábhair is imní dóibh a chur in iúl faoin easpa múinteoireachta agus easpa aitheantais i ndáil le scileanna teanga ina máthairtheanga. Dá bhrí sin, iarraimid ar an gCoimisiún sonraí a thabhairt i dtaobh na saincheisteanna seo a leanas:

1. Cad iad na bearta atá déanta ag an gCoimisiún chun tacú leis na Ballstáit chun feabhas a chur ar aithint fhrithpháirteach na n-inniúlachtaí teanga i ngach teanga oifigiúil AE, bunaithe ar na leibhéil atá cheana ann faoi Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha?

2. Conas a dhéanann an Coimisiún measúnú ar an mbreisluach a bhaineann le teangacha oifigiúla AE a mhúineadh, eadhon an moladh maidir le ‘máthairtheanga móide dhá cheann’, i gcomhthéacs nuachóiriú an oideachais in AE, agus go háirithe maidir le fiontraíocht, deiseanna poist agus caomhnú éagsúlachtaí cultúrtha a spreagadh san Aontas?

3. An bhfuil sonraí nua agus cruinne ag an gCoimisiún maidir le deiseanna measúnaithe teanga agus maidir le scrúduithe teanga, dioplómaí nó teastais i dteangacha oifigiúla AE a aithint, seachas an Béarla, an Fhraincis, an Ghearmáinis, an Spáinnis agus an Iodáilis? Conas is féidir le AE tacú a thuilleadh le hinstitiúidí oideachais a sholáthraíonn ranganna i dteangacha oifigiúla AE do shaoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach é a mBallstát féin é?

4. Cad iad na bearta atá beartaithe ag an gCoimisiún a chur i bhfeidhm sa Limistéar Eorpach Oideachais chun forbairt a dhéanamh ar chóras ar líne maidir le haithint agus bailíochtú trasteorann theastais teanga AE chun críocha dioplómaí fágála scoile chun rochtain ar ardoideachas ar fud AE a éascú?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 24 Bealtaine 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais