Procedura : 2018/2707(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000056/2018

Teksty złożone :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Debaty :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 17k
17 maja 2018
O-000056/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000056/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Komisji Petycji

 Przedmiot: Poprawa sytuacji w zakresie nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

UE od dawna wspiera naukę języków obcych z myślą o zwiększeniu wzajemnego zrozumienia i mobilności w państwach członkowskich poprzez wspieranie i uzupełnianie działań i współpracy między krajowymi systemami edukacji. Parlament poważnie podchodzi do petycji, w których obywatele UE korzystający z przysługującej im swobody mieszkania w innym państwie członkowskim niż ich własny kraj wyrażają swoje obawy dotyczące niedostatecznego nauczania ich języka ojczystego i uznawania związanych z tym umiejętności językowych. Dlatego zwracamy się do Komisji o odniesienie się do poniższych kwestii:

1. Jakie działania podjęła Komisja, aby wspierać państwa członkowskie w dążeniu do poprawy sytuacji w zakresie wzajemnego uznawania kompetencji językowych we wszystkich językach urzędowych UE w oparciu o poziomy określone w europejskim systemie opisu kształcenia językowego w odniesieniu do nauczania języków?

2. Jak Komisja ocenia wartość dodaną nauczania języków urzędowych UE, a mianowicie zalecenia „język ojczysty plus dwa inne języki”, w kontekście modernizacji edukacji w UE, a w szczególności zalecenia dotyczącego wspierania przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy i zachowania różnorodności kulturowej w Unii?

3. Czy Komisja posiada aktualne i dokładne dane dotyczące możliwości oceny znajomości języków oraz uznawania egzaminów, dyplomów lub certyfikatów w językach urzędowych UE innych niż język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i włoski? W jaki sposób UE może dalej wspierać instytucje oświatowe, które prowadzą zajęcia w językach urzędowych UE dla obywateli UE mieszkających w innym państwie członkowskim niż ich własny kraj?

4. Jakie środki zamierza wprowadzić Komisja w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego w celu stworzenia internetowego systemu transgranicznego uznawania i poświadczania certyfikatów znajomości języków UE na potrzeby świadectw maturalnych w celu ułatwienia dostępu do szkolnictwa wyższego w całej UE?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności