Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000058/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000058/2018

Større forespørgsel - krænkelse af kvinders grundlæggende menneskerettigheder i Pakistan

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000058/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

Procedure : 2018/2779(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000058/2018
Indgivne tekster :
O-000058/2018 (B8-0035/2018)
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 10. april 2018 blev en 25-årig kristen kvinde, Asma Yacoob overhældt med syre, før der blev sat ild til hende af 30-årig muslimsk mand, Rizwan Gujjar, efter at hun havde nægtet at konvertere til islam og gifte sig med ham. På grund af de alvorlige kvæstelser døde hun på hospitalet.

Yacoobs tilfælde er blot ét eksempel på, hvordan kristne piger behandles i Pakistan. Ifølge EU's vurdering af Pakistan[1] inden for rammerne af det generelle præferencesystem (GSP +) anslås antallet af bortførelser, voldtægt og tvungen konvertering af hovedsagelig kvinder og mindreårige piger til ca. 1 000 om året. Grov vold mod kristne kvinder svinger fra mord til seksuel vold, vold i hjemmet, syreangreb, kidnapning og chikane. Provinsforsamlingen i Sindh, hvor de fleste af disse tilfælde forekommer, har taget et vigtigt skridt til at løse dette problem ved at vedtage loven om beskyttelse af mindretal. På grund af protester fra konservative religiøse grupper er denne lov dog endnu ikke blevet vedtaget.

Hvordan sikrer Kommissionen udryddelse af alle former for vold og fremme af kvinders grundlæggende menneskerettigheder, navnlig rettighederne for kristne kvinder og kvinder, der tilhører andre mindretal?

Vil Kommissionen overveje disse kendsgerninger og genoverveje Pakistans stilling inden for GSP +?

Seneste opdatering: 7. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik