Menetlus : 2018/2779(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000058/2018

Esitatud tekstid :

O-000058/2018 (B8-0035/2018)

Arutelud :

PV 02/07/2018 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 17k
30. mai 2018
O-000058/2018
Põhjalikum kirjalikult vastatav arupärimine koos aruteluga O-000058/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 130b
Marijana Petir, Alojz Peterle, Anna Záborská, Franc Bogovič, Michaela Šojdrová, Ivana Maletić, Željana Zovko, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Jan Olbrycht, Miroslav Mikolášik, Lars Adaktusson, Luigi Morgano, Arne Gericke, Alberto Cirio, Fulvio Martusciello, Tomáš Zdechovský, Mihai Ţurcanu, Massimiliano Salini, Jadwiga Wiśniewska, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ivica Tolić, Pavel Svoboda, Seán Kelly, Peter Liese, Karl-Heinz Florenz, Kinga Gál, Heinz K. Becker, Tunne Kelam, Bendt Bendtsen, Czesław Adam Siekierski, Norbert Erdős, Giovanni La Via, Fernando Ruas, Ivan Štefanec, Othmar Karas, Paul Rübig, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Patricija Šulin

 Teema: Põhjalikum arupärimine - Naiste põhiliste inimõiguste rikkumine Pakistanis
 Vastus täiskogul 

10. aprillil 2018 valas moslemist mees Rizwan Gujjar 25aastase kristlasest naise Asma Yacoobi üle happega ja süütas ta põlema, sest naine oli keeldunud pöördumast islamiusku ja temaga abiellumast. Naise vigastused olid nii suured, et ta suri haiglas.

Yacoobi juhtum on üks näide sellest, kuidas kristlastest tütarlapsi Pakistanis koheldakse. Kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra raames Pakistanile antud ELi hinnangus märgiti, et Pakistanis(1) toimub aastas umbes 1000 alaealiste naiste ja tütarlaste inimröövi, vägistamist ja sundkorras usuvahetust. Kristlastest naiste vastu toime pandav vägivald ulatub mõrvadest seksuaalvägivalla, koduvägivalla, happerünnakute, inimröövide ja ahistamiseni. Sindhi provintsi esinduskogu (enamik nimetatud juhtumitest toimub selles provintsis) astus selle probleemi lahendamiseks olulise sammu, võttes vastu vähemuste kaitse seaduse. Seda õigusakti ei ole konservatiivsete usurühmade protestide tõttu siiski veel jõustatud.

Kuidas tagab komisjon kõigi vägivalla vormide kaotamise ja naiste, eelkõige kristlastest naiste ja muudesse vähemustesse kuuluvate naiste põhiliste inimõiguste edendamise?

Kas komisjon kavatseb nimetatud asjaolusid arvesse võtta ja Pakistani staatuse seoses kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorraga läbi vaadata?

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156544.pdf

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika