Parlamentní otázky
PDF 194kWORD 17k
31. května 2018
O-000059/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000059/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, za skupinu ALDE

 Předmět: Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví

Nezákonný obchod se slonovinou se od roku 2007 více než zdvojnásobil. Pytláci denně zabijí přibližně 55 slonů. Kromě přímého dopadu na živočišné druhy a ekosystémy podrývá pytláctví a obchodování s chráněnými druhy bezpečnost, rozvoj, právní stát a stabilitu v postižených zemích v Africe. Pytláctví souvisí i s korupcí, organizovaným zločinem, financováním ozbrojených skupin a vraždami správců parků. USA, Čína, Hongkong a Spojené království již přijaly opatření k uzavření svých domácích trhů až na několik výjimek, která jsou mnohem přísnější než ta, která v současnosti platí v EU. Skupiny na ochranu volně žijících a planě rostoucích druhů, mezinárodní organizace, vědci a úřady v afrických zemích vyzývají EU, aby svůj domácí trh uzavřela. Petice žádající ukončení obchodu se slonovinou, kterou podepsalo více než 1,2 milionu občanů, byla Komisi předána v březnu 2018. Parlament opakovaně vyzýval k uzavření evropského trhu se slonovinou a Rada požaduje další opatření k zastavení komerčního obchodování se slonovinou. Komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem zjistit, zda jsou nutná přísnější opatření.

1. Může Komise zaručit, že stávající právní domácí trh se slonovinou v EU nepřispívá k pytláctví a nezákonnému obchodu, zejména s ohledem na to, jak obtížné je odlišit zákonnou od nezákonné slonoviny? Sdílí Komise obavu, že legální obchod stimuluje poptávku a podrývá úsilí o prosazení práva?

2. Domnívá se Komise, že v členských státech existuje jednotný výklad a uplatňování stávajících právních předpisů EU, jež se týkají obchodu se slonovinou uvnitř EU a jejího vývozu? Pokud ne, jaké další kroky hodlá podniknout?

3. Jak hodlá Komise konkrétně provést doporučení studie z roku 2015 s názvem „Větší než sloni“, vypracované pro GŘ DEVCO, zejména potřebu uzavření domácích trhů se slonovinou a zničení všech zásob slonoviny, a vyčlení na tento účel finanční prostředky?

4. Zamýšlí Komise s ohledem na závazky EU týkající se zachování biologické rozmanitosti a na zásadu předběžné opatrnosti uzavřít trhem se slonovinou v EU? Jaká další opatření hodlá Komise přijmout s cílem reagovat na naléhavost tohoto problému a vybízet třetí země, aby své trhy se slonovinou uzavřely?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 5. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí