Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
31. maj 2018
O-000059/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000059/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, for ALDE-Gruppen

 Om: Lukning af EU's marked for elfenben for at bekæmpe krybskytteri

Ulovlig handel med elfenben er mere end fordoblet siden 2007. Krybskytter slår ca. 55 elefanter ihjel hver dag. Foruden den direkte indvirkning på de bestående arter og økosystemer undergraver krybskytteriet og den ulovlige handel også sikkerheden, udviklingen, retsstatsforholdene og stabiliteten i de berørte lande i Afrika. Krybskytteri er desuden forbundet med korruption, organiseret kriminalitet, finansieringen af væbnede grupper og drab på park rangers. USA, Kina, Hongkong og Det Forenede Kongerige har allerede truffet foranstaltninger til at lukke deres indenlandske markeder med kun få undtagelser, som er meget strengere end dem, der i øjeblikket gælder i EU. Organisationer til beskyttelse af vilde dyr, internationale organisationer, forskere og myndigheder i de afrikanske lande opfordrer EU til at lukke sit hjemmemarked. Et andragende om at sætte en stopper for handelen med elfenben, som var underskrevet af over 1,2 millioner borgere, blev sendt til Kommissionen i marts 2018. Parlamentet har gentagne gange opfordret til en lukning af det europæiske marked for elfenben, mens Rådet har opfordret til yderligere foranstaltninger for at standse kommerciel handel med elfenben. Kommissionen har iværksat en offentlig høring for at afgøre, om der er behov for strengere foranstaltninger.

1. Kan Kommissionen garantere, at det legale indenlandske marked for elfenben, som stadig findes i EU, ikke bidrager til krybskytteri eller illegal handel, især fordi det er vanskeligt at skelne mellem lovligt og ulovligt elfenben? Deler Kommissionen den bekymring, at lovlig handel fremmer efterspørgslen og undergraver håndhævelsesbestræbelserne?

2. Mener Kommissionen, at der er en ensartet fortolkning og gennemførelse i medlemsstaterne af de gældende EU-bestemmelser om handel med og eksport af elfenben inden for EU? Hvis ikke, hvilke foranstaltninger vil Kommissionen da træffe?

3. Hvorledes agter Kommissionen konkret at gennemføre henstillingerne i undersøgelsen "Større end Elefanter" fra 2015, som blev foretaget for GD DEVCO, navnlig den nødvendige lukning af de nationale elfenbensmarkeder og destruktion af alle elfenbenslagre, og vil den afsætte midler til dette formål?

4. Agter Kommissionen i betragtning af EU's tilsagn om bevarelse af biodiversiteten og i lyset af forsigtighedsprincippet at lukke EU's marked for elfenben? Hvilke andre foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at tage fat om dette presserende problem og tilskynde tredjelande til at lukke deres markeder for elfenben?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 5. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik