Parlamenti kérdések
PDF 192kWORD 19k
2018. május 31.
O-000059/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000059/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Az uniós elefántcsontpiac lezárása az orvvadászat elleni küzdelem érdekében

2007 óta több mint kétszeresére nőtt az illegális elefántcsont-kereskedelem. Az orvvadászok a becslések szerint naponta 55 elefántot pusztítanak el. A fajokra és az ökoszisztémákra kifejtett közvetlen hatáson túlmenően az orvvadászat és a tiltott kereskedelem az érintett afrikai országokban aláássa a biztonságot, a fejlődést, a jogállamiságot és a stabilitást. Az orvvadászat továbbá szorosan összefonódik a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel, a fegyveres csoportok finanszírozásával és a parkőrök ellen elkövetett gyilkosságokkal. Az Egyesült Államok, Kína, Hong Kong és az Egyesült Királyság már életbe léptettek nemzeti piacaik lezárására irányuló, kevés kivételt engedélyező intézkedéseket, amelyek sokkal szigorúbbak az EU-ban hatályban lévőknél. A vadon élő fajok védelmével foglalkozó csoportok, nemzetközi szervezetek, tudósok és az afrikai országok hatóságai arra hívják fel az EU-t, hogy zárja le belső piacát. 2018 márciusában az elefántcsont-kereskedelem megszüntetésére irányuló, több mint 1,2 millió polgár által aláírt petíciót továbbítottak a Bizottsághoz. A Parlament több alkalommal is kérte az elefántcsontpiac lezárását, míg a Tanács további intézkedésekre szólított fel annak érdekében, hogy megállítsák az elefántcsont-kereskedelmet. A Bizottság nyilvános konzultációt indított annak felmérésére, hogy szükség van-e szigorúbb intézkedésekre.

1. Tudja-e a Bizottság garantálni, hogy az EU-n belüli jelenlegi legális elefántcsont-kereskedelem ne járuljon hozzá az orvvadászathoz vagy a tiltott kereskedelemhez, különös tekintettel a legális és az illegális elefántcsont megkülönböztetésének nehézségeire? Osztozik-e a Bizottság abban az aggodalomban, hogy a legális kereskedelem keresletet gerjeszt és aláássa a végrehajtási erőfeszítéseket?

2. A Bizottság véleménye szerint a tagállamokban egységes-e az EU-n belüli elefántcsont-kereskedelemre és az elefántcsont kivitelére vonatkozó hatályos uniós jogi rendelkezések értelmezése és alkalmazása? Ha nem, milyen további lépéseket megtételét tervezi?

3. Hogyan tervezi a Bizottság a gyakorlatban végrehajtani a 2015-ben a DG DEVCO megbízásából készített „Larger than Elephants” (Nagyobb mint az elefántok) című tanulmány ajánlásait, különös tekintettel a nemzeti elefántcsontpiacok lezárásának és az elefántcsontkészletek megsemmisítésének szükségességére, illetve különít-e el forrásokat erre a célra?

4. Figyelembe véve a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó uniós kötelezettségvállalásokat és tekintettel az elővigyázatosság elvére, a Bizottság le szándékozik-e zárni az uniós elefántcsontpiacot? Milyen egyéb intézkedéseket szándékozik hozni a Bizottság annak érdekében, hogy szembe nézzen ezzel a sürgető problémával és arra ösztönözze a harmadik országokat, hogy lezárják elefántcsontpiacaikat?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. június 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat