Deputātu jautājumi
PDF 189kWORD 19k
2018. gada 31. maijs
O-000059/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000059/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, ALDE grupas vārdā

 Temats: ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā

Nelegāla ziloņkaula tirdzniecība kopš 2007. gada ir vairāk nekā divkāršojusies. Tiek lēsts, ka malumednieki ik dienas nogalina 55 ziloņus. Malumedniecība un nelikumīga tirdzniecība ne tikai kaitē konkrētajām sugām un ekosistēmām, bet arī apdraud attiecīgo Āfrikas valstu drošību, attīstību, tiesiskumu un stabilitāti. Turklāt malumedniecība ir saistīta ar korupciju, organizēto noziedzību, bruņotu grupējumu finansēšanu un parku uzraugu slepkavībām. ASV, Ķīna, Honkonga un Apvienotā Karaliste jau ir veikušas pasākumus, lai slēgtu savus vietējos tirgus, pieļaujot tikai atsevišķus izņēmumus, kuri ir daudz stingrāki nekā pašreiz ES spēkā esošie. Savvaļas augu un dzīvnieku aizsardzības grupas, starptautiskas organizācijas, zinātnieki un Āfrikas valstu iestādes aicina ES slēgt savu vietējo tirgu. Komisijai 2018. gada martā tika iesniegts 1,2 miljonu iedzīvotāju parakstīts lūgumraksts par ziloņkaula tirdzniecības izbeigšanu. Parlaments ir vairākkārt aicinājis slēgt Eiropas ziloņkaula tirgu, savukārt Padome ir pieprasījusi veikt papildu pasākumus, lai pārtrauktu ziloņkaula komerctirdzniecību. Komisija ir uzsākusi sabiedrisku apspriešanu, lai noteiktu, vai ir nepieciešami stingrāki pasākumi.

1. Vai Komisija var garantēt, ka pašreizējais likumīgais ziloņkaula vietējais tirgus Eiropas Savienībā neveicina malumedniecību vai nelikumīgu tirdzniecību, jo īpaši ņemot vērā to, cik grūti ir atšķirt likumīgi un nelikumīgi iegūtu ziloņkaulu? Vai Komisija izprot bažas par to, ka likumīga tirdzniecība veicina pieprasījumu un vājina īstenošanas centienus?

2. Vai Komisija uzskata, ka dalībvalstis vienādi interpretē un piemēro pašreizējās ES tiesību normas attiecībā uz ziloņkaula tirdzniecību Eiropas Savienībā un ziloņkaula eksportu? Ja tā nenotiek, kādus turpmākus pasākumus tā veiks?

3. Kā konkrēti Komisija ir paredzējusi īstenot ieteikumus, kas sniegti DG DEVCO uzdevumā 2015. gadā veiktajā pētījumā “Larger than Elephants”, jo īpaši nepieciešamību slēgt vietējos ziloņkaula tirgus un iznīcināt visus ziloņkaula krājumus, un vai tā paredzēs finansējumu šim mērķim?

4. Ņemot vērā ES saistības attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ievērojot piesardzības principu, vai Komisija ir paredzējusi slēgt ES ziloņkaula tirgu? Kādus vēl pasākumus Komisija ir paredzējusi veikt, lai reaģētu uz problēmas steidzamību un mudinātu trešās valstis slēgt savus ziloņkaula tirgus?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika