Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 19k
31 mei 2018
O-000059/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000059/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden

De illegale handel in ivoor is sinds 2007 meer dan verdubbeld. Naar schatting worden elke dag 55 olifanten gedood door stropers. Naast de rechtstreekse gevolgen voor de soort en ecosystemen, ondermijnen stroperij en smokkel de veiligheid, ontwikkeling, rechtsstaat en stabiliteit in de getroffen landen in Afrika. Stroperij houdt daarnaast verband met corruptie, georganiseerde misdaad, de financiering van gewapende groepen en moorden op parkopzichters. De VS, China, Hongkong en het VK hebben al maatregelen genomen om hun binnenlandse markt te sluiten, met slechts enkele uitzonderingen, die veel strenger zijn dan de uitzonderingen die op dit moment in de EU van kracht zijn. Groepen voor de bescherming van wilde dieren, internationale organisaties, wetenschappers en autoriteiten in Afrikaanse landen roepen de EU op om haar binnenlandse markt te sluiten. Een verzoekschrift om een einde te maken aan de handel in ivoor is door meer dan 1,2 miljoen burgers ondertekend en in maart 2018 naar de Commissie gestuurd. Het Parlement heeft herhaaldelijk opgeroepen tot het sluiten van de Europese markt voor ivoor en de Raad heeft aangedrongen op verdere maatregelen om een einde te maken aan de commerciële handel in ivoor. De Commissie is een openbare raadpleging gestart om te bepalen of er strengere maatregelen nodig zijn.

1. Kan de Commissie garanderen dat de bestaande legale binnenlandse markt voor ivoor in de EU niet bijdraagt tot stroperij of illegale handel, vooral gezien het feit dat het moeilijk is legaal van illegaal ivoor te onderscheiden? Deelt de Commissie de bezorgdheid dat de legale handel de vraag stimuleert en de handhavingsinspanningen ondermijnt?

2. Is de Commissie van mening dat de huidige wettelijke bepalingen van de EU inzake de handel in ivoor binnen de EU en de uitvoer van ivoor op uniforme wijze door de lidstaten worden uitgelegd en toegepast? Zo nee, welke verdere stappen denkt zij te nemen?

3. Op welke wijze is de Commissie van plan de aanbevelingen van de in opdracht van DG DEVCO uitgevoerde studie "Larger than Elephants" (2015) concreet toe te passen, met name de noodzaak om de binnenlandse markten voor ivoor te sluiten en alle ivoorvoorraden te vernietigen, en zal zij voor dit doel middelen reserveren?

4. Is de Commissie voornemens de EU-markt voor ivoor te sluiten, gelet op de verplichtingen van de EU inzake het behoud van de biodiversiteit en in het licht van het voorzorgsbeginsel? Welke andere maatregelen is de Commissie voornemens te nemen om dit urgente probleem aan te pakken en derde landen aan te sporen hun ivoormarkt te sluiten?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 5 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid