Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 19k
31. mája 2018
O-000059/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000059/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Louis Michel, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE

 Vec: Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu

Nezákonný obchod so slonovinou sa od roku 2007 viac ako zdvojnásobil. Pytliaci zabijú každý deň približne 55 slonov. Okrem priameho vplyvu na druhy a ekosystémy ohrozuje pytliactvo a nelegálne obchodovanie bezpečnosť, rozvoj, právny štát a stabilitu dotknutých afrických krajín. Pytliactvo je okrem toho spojené s korupciou, organizovanou trestnou činnosťou, financovaním ozbrojených skupín a vraždami strážcov parkov. USA, Čína, Hongkong a Spojené kráľovstvo už prijali opatrenia na zatvorenie svojich domácich trhov, až na niekoľko výnimiek, ktoré sú omnoho prísnejšie ako výnimky v súčasnosti platné v rámci EÚ. Skupiny na ochranu voľne žijúcich druhov, medzinárodné organizácie, vedci a orgány v afrických krajinách vyzývajú EÚ, aby svoj domáci trh zatvorila. V marci 2018 bola Komisii postúpená petícia o ukončení obchodovania so slonovinou, ktorú podpísalo 1,2 milióna občanov. Európsky parlament opakovane vyzýval na zatvorenie európskeho trhu so slonovinou, pričom Rada vyzývala na prijatie ďalších opatrení zameraných na zabránenie obchodu so slonovinou. Komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zistiť, či sú potrebné prísnejšie opatrenia.

1. Môže Komisia zaručiť, že existujúci zákonný domáci trh so slonovinou v EÚ neprispieva k pytliactvu alebo nezákonnému obchodu, a to najmä vzhľadom na problém odlíšiť zákonnú slonovinu od nezákonnej? Má aj Komisia obavy, že zákonný obchod stimuluje dopyt a oslabuje úsilie o presadzovanie?

2. Nazdáva sa Komisia, že existuje jednotný výklad a uplatňovanie súčasných právnych ustanovení EÚ v súvislosti s obchodom so slonovinou v rámci EÚ a vývozom slonoviny členskými štátmi? Ak nie, aké ďalšie kroky podnikne?

3. Ako plánuje Komisia konkrétne uplatňovať odporúčania štúdie vypracovanej pre GR DEVCO v roku 2015 s názvom Väčšie ako slony, najmä potrebu zatvoriť domáce trhy so slonovinou a zničiť všetky jej zásoby, a vyčlení na tento účel finančné prostriedky?

4. Vzhľadom na záväzky EÚ v oblasti zachovania biodiverzity a zásadu predbežnej opatrnosti, má Komisia v úmysle zatvoriť trh so slonovinou v EÚ? Aké ďalšie opatrenia zamýšľa Komisia prijať s cieľom čeliť naliehavosti problému a motivovať tretie krajiny, aby zatvorili svoje trhy so slonovinou?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 5. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia