Menetlus : 2018/2589(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000063/2018

Esitatud tekstid :

O-000063/2018 (B8-0036/2018)

Arutelud :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 185kWORD 19k
11. juuni 2018
O-000063/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000063/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
 Vastus täiskogul 

Ringmajanduse tegevuskava sisaldab järgmist kahte eesmärki, millest ühe puhul lähtutakse jäätmepoliitikast ja teise puhul kemikaalipoliitikast, ning mida on sageli käsitatud vastandlikena: võimaldada teisese toorme ringlussevõttu ja suurendada selle kasutust ning asendada ohtlikud ained, või kui see ei ole võimalik, siis vähendada selliste ainete esinemist ja parandada nende jälgitavust.

Komisjon võttis 16. jaanuaril 2018 ringmajanduse tegevuskava rakendamiseks vastu uued meetmed, sh teatise ja sellele lisatud talituste töödokumendi ringmajanduse paketi rakendamise kohta: võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks (COM(2018)0032 ja SWD(2018)0020).

Kõnealuse teatise eesmärk on edendada liidus laiapõhjalist arutelu selle üle, kuidas kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide kokkupuutealas tuvastatud põhiprobleeme lahendada. Teatise lähtepunkt on see, et ringlussevõttu ja korduvkasutust võib raskendada teatavate kemikaalide esinemine. Selles vaadeldakse kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelises koostoimes tuvastatud nelja olulist probleemi ja seda, kuidas need takistavad ringmajanduse arengut: ebapiisav teave toodetes ja jäätmetes esinevate ohtlike ainete kohta; ohtlike ainete esinemine ringlussevõetud materjalides; määramatus selles osas, kuidas lõpetada materjalide käsitamist jäätmena ning raskused ELi jäätmete liigitamise meetodite kohaldamisel, mis mõjutab materjalide ringlussevõetavust (teisest tooret). Teatise eesmärk on edendada arutelu selle üle, kuidas neid probleeme lahendada.

Võttes arvesse, et kokkupuuteala puudutavate probleemide lahendamiseks on vaja võtta kiiresti meetmeid:

– Milline on nõukogu seisukoht seoses tõstatatud küsimustega ja komisjoni esitatud poliitikavõimalustega, mis puudutavad kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelises koostoimes tuvastatud nelja olulist probleemi?

– Kuidas kavatseb nõukogu täpsemalt kaasa aidata jäätmestaatuse lõppemist käsitlevate sätete ühtlustatumale tõlgendamisele ja rakendamisele liikmesriikides?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika