Procedure : 2018/2589(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000064/2018

Indgivne tekster :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Forhandlinger :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 190kWORD 19k
11. juni 2018
O-000064/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000064/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen
 Besvarelse på plenarmøde 

Handlingsplanen for den cirkulære økonomi indeholder to mål, hvor det ene henhører under affaldspolitik og det andet under kemikaliepolitik (der er politikker, der ofte anses for at være i opposition til hinanden): give mulighed for genanvendelse og forbedre udbredelsen af sekundære råstoffer på den ene side, og på den anden side erstatte problematiske stoffer og, hvor dette ikke er muligt, begrænse deres tilstedeværelse og forbedre sporingen heraf.

Den 16. januar 2018 vedtog Kommissionen en ny pakke af foranstaltninger til gennemførelse af handlingsplanen for den cirkulære økonomi, herunder en meddelelse og et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om "gennemførelse af pakken om cirkulær økonomi: løsningsmuligheder vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen" (COM(2018)0032 og SWD(2018)0020).

Formålet med denne meddelelse er at fremme en bred debat i Unionen om, hvordan de vigtigste elementer, der er identificeret for samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, kan imødegås. Meddelelsens udgangspunkt er, at genbrug og genanvendelse kan hæmmes af tilstedeværelsen af visse kemikalier. Den undersøger fire kritiske spørgsmål, der er identificeret i den måde, lovgivningen om henholdsvis kemikalier, produkter og affald fungerer sammen, og hvordan disse hæmmer udviklingen af en cirkulær økonomi. Disse spørgsmål er: utilstrækkelige oplysninger om problematiske stoffer i produkter og affald, forekomst af problematiske stoffer i genanvendte materialer, usikkerhed om, hvordan materialer kan ophøre med at være affald, og vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af EU's metoder til affaldsklassificering, hvilket har konsekvenser for genanvendeligheden af materialer (sekundære råstoffer). Meddelelsen har til formål at fremme drøftelser om, hvordan disse problemer kan løses.

I betragtning af, at det er ubestrideligt, at en hurtig indsats er nødvendig for at løse "grænsefladeproblemerne":

– Hvilke lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at tackle de vigtigste spørgsmål, der er identificeret for samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, og samtidig fastholde de høje standarder for menneskers og dyrs sundhed og sikkerhed samt miljøstandarder, der er nedfældet i EU-retten?

– Hvad er tidsplanen for disse foranstaltninger?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 14. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik