Procedūra : 2018/2589(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000064/2018

Pateikti tekstai :

O-000064/2018 (B8-0037/2018)

Debatai :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 191kWORD 19k
2018 m. birželio 11 d.
O-000064/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000064/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini, Joëlle Mélin, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

 Tema: Cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Žiedinės ekonomikos veiksmų planą sudaro dvejopi tikslai, kurių vienas yra susijęs su atliekų, o kitas – su cheminių medžiagų politika (dažnai laikoma, kad šios politikos prieštarauja viena kitai): sudaryti sąlygas antriniam perdirbimui ir padidinti antrinių žaliavų naudojimo mastą, pakeisti susirūpinimą keliančias medžiagas kitomis, o kai tai neįmanoma – mažinti jų kiekį sudėtyje ir gerinti jų atsekamumą.

2018 m. sausio 16 d. Komisija priėmė naują priemonių rinkinį, skirtą žiedinės ekonomikos veiksmų planui įgyvendinti, įskaitant komunikatą ir pridedamą tarnybų darbinį dokumentą „Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio įgyvendinimas: cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio gerinimo variantai“ (COM(2018)0032 ir SWD(2018)0020).

Šio komunikato tikslas – paskatinti plataus masto diskusijas Sąjungoje dėl to, kaip galima spręsti problemas, susijusias su pagrindiniais identifikuotais cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąveikos elementais. Komunikato išeities taškas yra tai, kad perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui gali trukdyti atliekose esančios tam tikros cheminės medžiagos. Jame nagrinėjamos keturios pagrindinės nustatytos problemos, kylančios, kai tuo pačiu metu taikomi chemines medžiagas, produktus ir atliekas reglamentuojantys teisės aktai, ir kliūtys, kurias tos problemos kelia žiedinės ekonomikos plėtrai. Šie klausimai – tai: informacijos apie susirūpinimą keliančias medžiagas, esančias produktuose ir atliekose, neišsamumas, perdirbtose medžiagose esančios susirūpinimą keliančios medžiagos, neaiškumai, kaip medžiagos galėtų būti nebelaikomos atliekomis, ir sunkumai taikant ES atliekų klasifikavimo metodiką, kurie turi poveikio medžiagų perdirbamumui (antrinės žaliavos). Komunikatu siekiama skatinti diskusijas apie tai, kaip spręsti šias problemas.

Kadangi akivaizdžiai reikia imtis skubių veiksmų siekiant kovoti su tokiomis problemomis, kylančiomis dėl šio sąlyčio:

– Kokių teisėkūros ir ne teisėkūros priemonių ketina imtis Komisija, kad išspręstų nustatytas cheminių medžiagų, produktų ir atliekų teisės aktų sąlyčio problemas ir drauge išlaikytų ES teisėje įtvirtintus aukštus žmonių sveikatos, gyvūnų sveikatos, saugumo ir aplinkos apsaugos kokybės standartus?

– Koks tų priemonių tvarkaraštis?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. birželio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika