Процедура : 2018/2769(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000065/2018

Внесени текстове :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Разисквания :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.14

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 184kWORD 19k
12 юни 2018 г.
O-000065/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000065/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 Относно: Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ
 Отговор по време на пленарно заседание 

Директива 2002/90/ЕО за определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и пребиваването (Директива за подпомагането) предвижда, че всяка държава членка следва да приеме подходящи санкции по отношение на:

а) всяко лице, което умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава членка, да влезе или премине транзитно през територията на държава членка в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява влизане или транзитно преминаване на чужденци;

б) всяко лице, което с цел финансова облага умишлено подпомага друго, което не е гражданин на държава членка, да пребивава на територията на държава членка в нарушение на законите на държавата, в която се осъществява пребиваването на чужденци.

Съгласно Протокола на ООН срещу незаконния трафик, актовете на хуманитарна помощ не следва да бъдат инкриминирани, и в този смисъл член 1, параграф 2 от Директивата за подпомагането предвижда необвързваща възможност за държавите членки да се отклоняват по изключение от инкриминирането на това „подпомагане“, когато същото е от хуманитарно естество. Въпреки това се появиха случаи на нежелани последици от „Пакета за подпомагащите лица“, в които бяха засегнати граждани и постоянно пребиваващите лица, предоставящи хуманитарна помощ на мигранти.

В този контекст, може ли Комисията да посочи кога ще представи насоки за държавите членки относно прилагането на Директивата за подпомагането, с цел да се насърчи прилагането на член 1, параграф 2 от нея от страна на държавите членки, както и да поясни кои форми на подпомагане не следва да бъдат обявени за наказуеми от държавите членки?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 14 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност