Procedure : 2018/2769(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000065/2018

Indgivne tekster :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Forhandlinger :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.14

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 18k
12. juni 2018
O-000065/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000065/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 Om: Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres
 Besvarelse på plenarmøde 

I henhold til direktiv 2002/90/EF om definition af hjælp til ulovlig indrejse og transit samt ulovligt ophold (direktivet om hjælp til ulovlig indrejse) fastsætter hver medlemsstat passende sanktioner:

a) over for enhver, der forsætligt hjælper en person, der ikke er statsborger i en medlemsstat, med at indrejse til eller rejse gennem en medlemsstats område og derved overtræde den pågældende stats lovgivning vedrørende udlændinges indrejse eller gennemrejse

b) over for enhver, der i berigelsesøjemed forsætligt hjælper en person, der ikke er statsborger i en medlemsstat, med at opholde sig på en medlemsstats område og derved overtræde den pågældende stats lovgivning vedrørende udlændinges ophold.

I henhold til FN's protokol om menneskesmugling er humanitær bistand ikke strafbart, og i denne forstand indeholder artikel 1, stk. 2, i direktivet om hjælp til ulovlig indrejse en ikkebindende mulighed for medlemsstaterne for at anvende en undtagelse fra kriminaliseringen af en sådan hjælp, hvis formålet er at yde humanitær bistand. På trods heraf er der opstået flere tilfælde af utilsigtede konsekvenser af "hjælp til ulovlig indrejse"-pakken, der påvirker borgere og indbyggere, der yder humanitær bistand til migranter.

Kan Kommissionen i denne forbindelse oplyse, hvornår den agter at fremlægge retningslinjer til medlemsstaterne om anvendelsen af direktivet om hjælp til ulovlig indrejse med henblik på at fremme medlemsstaternes anvendelse af artikel 1, stk. 2, og præcisere, hvilke former for hjælp der ikke bør være strafbar i medlemsstaterne?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 14. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik