Διαδικασία : 2018/2769(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Συζήτηση :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.14

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 180kWORD 19k
12 Ιουνίου 2018
O-000065/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η οδηγία 2002/90/ΕΚ για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής (οδηγία περί υποβοήθησης) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θεσπίζουν ενδεδειγμένες κυρώσεις:

α) κατά παντός, όστις εκ προθέσεως βοηθά πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, προκειμένου να εισέλθει ή να διέλθει από το έδαφος κράτους μέλους, κατά παράβαση της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους σχετικά με την είσοδο ή τη διέλευση των αλλοδαπών·

β) κατά παντός, όστις, για κερδοσκοπικούς λόγους, εκ προθέσεως βοηθά πρόσωπο, το οποίο δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους, προκειμένου να διαμείνει στο έδαφος κράτους μέλους, κατά παράβαση της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους σχετικά με τη διαμονή των αλλοδαπών.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών, πράξεις ανθρωπιστικής βοήθειας δεν πρέπει να ποινικοποιούνται και, υπό αυτή την έννοια, το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας περί υποβοήθησης παρέχει στα κράτη μέλη μία μη δεσμευτική επιλογή να εφαρμόζουν μία εξαίρεση στην ποινικοποίηση της εν λόγω «υποβοήθησης» όταν η τελευταία έχει ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Παρά το γεγονός αυτό, έχουν σημειωθεί περιπτώσεις ακούσιων συνεπειών της «δέσμης μέτρων για τους διακινητές παράνομων μεταναστών», οι οποίες έπληξαν πολίτες και κατοίκους που παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες.

Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να δηλώσει η Επιτροπή πότε θα παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την υποβοήθηση, με στόχο να προωθήσει την εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 από τα κράτη μέλη και να αποσαφηνίσει ποιες μορφές διευκόλυνσης δεν πρέπει να ποινικοποιηθούν στα κράτη μέλη;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου