Procedură : 2018/2769(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000065/2018

Texte depuse :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Dezbateri :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.14

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 181kWORD 16k
12 iunie 2018
O-000065/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000065/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Claude Moraes, în numele Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 Subiect: Orientări pentru statele membre pentru a preveni incriminarea asistenței umanitare
 Răspuns în plen 

Directiva 2002/90/CE de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate (Directiva privind facilitarea) prevede că fiecare stat membru adoptă sancțiuni adecvate aplicabile:

a) oricărei persoane care ajută în mod conștient o persoană care nu este resortisantă a unui stat membru să intre pe teritoriul unui stat membru sau să tranziteze pe teritoriul respectiv, încălcând legislația statului în cauză cu privire la intrarea sau tranzitul străinilor;

b) oricărei persoane care ajută în mod conștient, în scop lucrativ, o persoană care nu este resortisantă a unui stat membru să domicilieze pe teritoriul unui stat membru, încălcând legislația statului respectiv cu privire la șederea străinilor.

În temeiul Protocolului ONU împotriva traficului ilegal, actele de asistență umanitară nu trebuie incriminate și, în acest sens, articolul 1 alineatul (2) din Directiva privind facilitarea oferă statelor membre o opțiune fără caracter obligatoriu de a aplica o excepție la incriminarea „facilitării” care are un caracter umanitar. Cu toate acestea, „pachetul privind facilitarea” a generat consecințe nedorite, care au afectat cetățenii și rezidenții care furnizează asistență umanitară migranților.

În acest context, poate Comisia preciza când va prezenta orientări pentru statele membre în ceea ce privește aplicarea Directivei privind facilitarea pentru a promova punerea în aplicare a articolul 1 alineatul (2) de către statele membre și a clarifica ce forme de facilitare nu ar trebui incriminate de statele membre?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 3 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate