Postup : 2018/2769(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000065/2018

Predkladané texty :

O-000065/2018 (B8-0034/2018)

Rozpravy :

PV 03/07/2018 - 23
CRE 03/07/2018 - 23

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.14

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 18k
12. júna 2018
O-000065/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000065/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 Vec: Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci
 Odpoveď v pléne 

Smernica 2002/90/ES, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydliska (tzv. smernica o napomáhaní) stanovuje, že každý členský štát prijme primerané postihy voči:

a) každej osobe, ktorá úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby vstúpila alebo prešla cez územie členského štátu porušujúc právne predpisy dotknutého členského štátu týkajúce sa vstupu alebo tranzitu cudzincov;

b) každej osobe, ktorá kvôli finančnému zisku úmyselne napomáha osobe, ktorá nie je štátnym občanom členského štátu, aby bývala na území členského štátu porušujúc právne predpisy dotknutého členského štátu týkajúcich sa pobytu cudzincov.

Podľa protokolu OSN proti pašovaniu migrantov nemožno poskytovanie humanitárnej pomoci považovať za trestný čin a v tomto zmysle sa článkom 1 ods. 2 smernice o napomáhaní poskytuje členským štátom nezáväzná možnosť, aby „napomáhanie“ z kriminalizácie vyňali, ak je humanitárnej povahy. Napriek tomu sa vyskytli prípady neplánovaných dôsledkov „balíka opatrení proti prevádzačom“, ktoré postihujú občanov a obyvateľov poskytujúcich humanitárnu pomoc migrantom.

V tejto súvislosti môže Komisia uviesť, kedy predloží usmernenia pre členské štáty o uplatňovaní smernice o napomáhaní s cieľom podporiť uplatňovanie článku 1 ods. 2 zo strany členských štátov a objasniť, aké formy napomáhania by členské štáty nemali kriminalizovať?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 14. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia