Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 19k
13. kesäkuuta 2018
O-000066/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000066/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Ingeborg Gräßle, Talousarvion valvontavaliokunnan puolesta

 Aihe: Tullipetosten torjunta ja EU:n omien varojen suojelu

Perinteiset omat varat, jotka koostuvat pääosin EU:n ulkopuolelta tulevan tuonnin tullimaksuista ja sokerimaksuista, muodostavat noin 12,8 prosenttia EU:n omista varoista. OLAF suoritti vuoden 2017 alussa tutkinnan Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneesta tullipetostapauksesta. Se arvioi EU:n talousarviolle aiheutuneeksi tappioksi 1 987 miljardia euroa maksamattomina tullimaksuina tuotaessa Kiinasta tekstiilejä ja kenkiä Yhdistyneen kuningaskunnan kautta vuosina 2013–2016. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että vuonna 2016 OLAF suositti perimään takaisin 631,1 miljoonaa euroa 272:n loppuun saatetun tutkinnan perusteella. Tutkinta paljasti myös Yhdistyneen kuningaskunnan kautta tuotavien tavaroiden yhteydessä huomattavia alv-vilppejä, joissa käytettiin väärin arvonlisäveron maksun pysäyttämistä eli nk. tullimenettelyä 42. Menetetyn arvonlisäveron kokonaismääräksi arvioidaan 3,2 miljardia euroa vuosina 2013–2016. Hiljan on lisäksi käynyt ilmi, että OLAF tutkii uutta, Pireuksen satamaan liittyvää tapausta, jonka arvioidaan aiheuttaneen Italialle kymmenien miljoonien eurojen menetyksen maksamatta jätettyinä alv-maksuina. Tutkintaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty, joten lopullinen summa voi olla paljon suurempikin. Vaikka edellä mainitut tapaukset ovat vertauskuvallisia laajuutensa vuoksi, ne eivät suinkaan ole yksittäistapauksia ja esille voi tulla muitakin muissa jäsenvaltioissa.

– Mitä välittömiä toimia komissio voi toteuttaa periäkseen takaisin EU:n omia varoja, joita ei ole kerätty?

– Katsooko komissio, että 30. marraskuuta 2017 annettu neuvoston asetus hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta sekä muutokset, joita se on itse ehdottanut 13 artiklaan, ovat riittäviä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antaman, tuontiin liittyvän tiedonkulun edistämistä vero- ja tulliviranomaisten välillä koskevan suosituksen huomioon ottamiseksi? Suunnitteleeko komissio muita tullimenettelyyn 42 liittyviä lainsäädännöllisiä jatkotoimia?

– Millaisia mahdollisia toimia komissio suunnittelee jäsenvaltioiden harjoittaman tullivalvonnan yhdenmukaistamiseksi ja standardoimiseksi?

– Mitä muita toimia komissio harkitsee tämänkaltaisten petosten ehkäisemiseksi tulevaisuudessa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö