Procedura : 2018/2767(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000070/2018

Teksty złożone :

O-000070/2018 (B8-0040/2018)

Debaty :

PV 02/10/2018 - 18
CRE 02/10/2018 - 18

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 19k
21 czerwca 2018
O-000070/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000070/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Cecilia Wikström, Komisji Petycji

 Przedmiot: Pozbawienie prawa do głosowania w UE
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Prawo do głosowania w wyborach należy do praw podstawowych wspólnych dla tradycji konstytucyjnych państw członkowskich i jest uznane w traktatach UE jako powiązane z prawem do udziału w życiu politycznym. Uczestnictwo w życiu demokratycznym UE i korzystanie z praw wyborczych przez obywateli UE mieszkających w innym państwie członkowskim często stanowi przedmiot petycji.

Sześć państw członkowskich UE (Cypr, Dania, Irlandia, Malta, Niemcy i Zjednoczone Królestwo) pozbawia swoich obywateli mieszkających za granicą prawa do głosowania w wyborach krajowych na podstawie założenia, że decyzje polityczne podejmowane w kraju pochodzenia ekspatriantów nie mają na nich wpływu. Te państwa członkowskie odbierają swoim obywatelom prawo głosu w wyborach europejskich, jeżeli mieszkają na stałe w państwie trzecim, a dwa z nich (Irlandia i Zjednoczone Królestwo) robią tak nawet w odniesieniu do obywateli, którzy mają miejsce zamieszkania w UE. Niektóre państwa członkowskie (np. Hiszpania i Portugalia) nie są w stanie zapewnić możliwości głosowania z zagranicy lub zapewniają taką możliwość w stopniu niewystarczającym, co stanowi przeszkodę w korzystaniu z prawa do głosowania. Ograniczenie prawa obywateli do głosowania lub pozbawienie ich tego prawa, gdy przenoszą się do innego państwa UE, można postrzegać jako naruszenie swobody przemieszczania się zapisanej w prawie UE.

1. Czy Komisja zamierza podjąć dalsze działania we współpracy z państwami członkowskimi, by w pełni chronić prawo obywateli UE mieszkających w innym państwie członkowskim UE do głosowania w krajowych wyborach i referendach, do czego zobowiązała się w sprawozdaniu na temat obywatelstwa w 2017 r.? Czy Komisja poinformowała wszystkie zainteresowane państwa członkowskie o liczbie skarg składanych przez obywateli w odniesieniu do pozbawienia prawa do głosowania?

2. Czy Komisja może udzielić informacji na temat rozpatrywania skarg obywateli związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się w wyniku pozbawienia ich przez państwa członkowskie prawa do głosowania, jeżeli mieszkają za granicą? Czy zdaniem Komisji stanowi to naruszenie prawa do swobodnego przemieszczania się oraz czy Komisja zamierza podjąć dalsze działania zmierzające do usunięcia istniejących przeszkód, aby obywatele mogli uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii, co gwarantuje art. 10 ust. 3 TUE?

3. Czy Komisja zamierza zaproponować środki dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego w celu zagwarantowania wszystkim obywatelom UE możliwości wyboru głosowania albo w państwie członkowskim pochodzenia, albo w przyjmującym państwie członkowskim?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności