Menetlus : 2018/2851(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000072/2018

Esitatud tekstid :

O-000072/2018 (B8-0401/2018)

Arutelud :

PV 01/10/2018 - 17
CRE 01/10/2018 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 185kWORD 18k
25. juuni 2018
O-000072/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000072/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Malin Björk, fraktsiooni GUE/NGL nimel
Tanja Fajon, fraktsiooni S&D nimel
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, fraktsiooni ALDE nimel
Terry Reintke, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: Lesbisid, geisid, biseksuaale, trans- ja intersoolisi inimesi (LGBTI-inimesi) käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine seoses olukorraga Tšetšeenias
 Vastus täiskogul 

ELi LGBTI-suunised on peamine vahend, mille abil võidelda LGBTI-inimeste tagakiusamise vastu väljaspool ELi ja edendada kõikjal maailmas inimõigusi, sealhulgas LGBTI-inimeste õigusi.

Viimastel aastatel on toimunud mitmeid laialdasi (väidetavate) LGBT-inimeste tagakiusamisi eelkõige Tšetšeenias ja Aserbaidžaanis. 2018. aasta aprillis möödus aasta sellest, kui Venemaa ajalehes Novaja Gazeta anti teada, et Venemaal Tšetšeenias peetakse mitteametlikes vanglates kinni vähemalt 100 meest, kuna kahtlustatakse, et nad on LGBT-inimesed, ning neid on rängalt piinatud ja alandatud.

Vaatamata sellele, et kaalukaid tunnistusi on andnud üle 100 ohvri, kellest üks on teinud seda avalikult, ei ole ikka veel toimunud sõltumatut ja läbipaistvat uurimist ning Tšetšeenia ametivõimud jätkavad vaenu õhutamist LGBT-inimeste vastu.

– Milliseid samme on komisjon eelmisel aastal astunud käimasoleva kriisi lahendamiseks?

– Mida on komisjon konkreetsemalt teinud selleks, et toetada kodanikuühiskonda ja Venemaa valitsust, et alustataks läbipaistvat ja sõltumatut uurimist ning antaks ohvritele vajalikku toetust ja õiguskaitset?

– Kuidas tagab komisjon LGBTI-inimeste inimõiguste austamise Venemaal ja mujal, võttes arvesse ELi LGBTI-suuniseid?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika