Procedura : 2018/2851(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000072/2018

Teksty złożone :

O-000072/2018 (B8-0401/2018)

Debaty :

PV 01/10/2018 - 17
CRE 01/10/2018 - 17

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 18k
25 czerwca 2018
O-000072/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000072/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Malin Björk, w imieniu grupy GUE/NGL
Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, w imieniu grupy ALDE
Terry Reintke, w imieniu grupy Verts/ALE

 Przedmiot: Wdrożenie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, w związku z sytuacją w Czeczenii
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Unijne wytyczne dotyczące osób LGBTI są głównym narzędziem zwalczania prześladowań osób LGBTI poza granicami UE i propagowania praw człowieka, w tym praw człowieka przysługujących osobom LGBTI, na całym świecie.

W ciągu ostatniego roku miały miejsce liczne przypadki prześladowania na powszechną skalę osób (uważanych za) LGBT, w szczególności w Czeczenii i Azerbejdżanie. W kwietniu 2018 r. minął rok, od kiedy rosyjska Nowaja Gazieta poinformowała, że co najmniej 100 mężczyzn jest przetrzymywanych w nieoficjalnych więzieniach w Czeczenii (Rosja), gdzie są poddawani ciężkim torturom i poniżani, gdyż podejrzewa się, iż należą do grupy osób LGBT.

Jednak pomimo obszernych zeznań ponad 100 ofiar, w tym jednego złożonego publicznie, nie przeprowadzono dotąd niezależnego i przejrzystego postępowania wyjaśniającego, a władze czeczeńskie w dalszym ciągu otwarcie nawołują do nienawiści wobec osób LGBT.

– Jakie kroki podjęła Komisja w minionym roku w celu rozwiązania trwającego kryzysu?

– W szczególności, co Komisja zrobiła, aby pomóc społeczeństwu obywatelskiemu i rządowi w Rosji wszcząć przejrzyste i niezależne dochodzenie oraz zapewnić ofiarom odpowiednie wsparcie i zadośćuczynienie?

– W jaki sposób Komisja zapewnia poszanowanie praw człowieka osób LGBTI, w Rosji i poza nią, w odniesieniu do unijnych wytycznych dotyczących LGBTI?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności