Întrebare parlamentară - O-000072/2018Întrebare parlamentară
O-000072/2018

Punerea în aplicare a Orientărilor Consiliului privind persoanele LGBTI, în legătură cu situația din Cecenia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000072/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL
Tanja Fajon, în numele Grupului S&D
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE
Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2018/2851(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000072/2018
Texte depuse :
O-000072/2018 (B8-0401/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Orientările UE privind persoanele LGBTI reprezintă un instrument esențial pentru a combate persecuția persoanelor LGBTI în afara UE și a promova drepturile omului, inclusiv drepturile omului în cazul persoanelor LGBTI, la nivel mondial.

Pe parcursul anului trecut, persoanele (considerate) LGBT au fost supuse la diverse persecuții pe scară largă, în special în Cecenia și Azerbaidjan. Luna aprilie 2018 a marcat un an de când ziarul Novaya Gazeta din Rusia a relatat că cel puțin 100 de bărbați au fost reținuți în închisori neoficiale pe baza suspiciunii de a fi LGBT în Cecenia, Rusia, și au suferit acte grave de tortură și de umilire.

Cu toate acestea, în pofida unor mărturii covârșitoare a peste 100 de victime, inclusiv a unei victime care s-a manifestat public, nicio anchetă independentă și transparentă nu a avut încă loc, în timp ce autoritățile cecene își continuă discursul deschis de incitare la ură împotriva persoanelor LGBT.

– Ce măsuri a luat Comisia în ultimul an pentru a soluționa această criză?

– Mai exact, ce acțiuni a întreprins Comisia pentru a sprijini societatea civilă și guvernul din Rusia pentru a iniția o anchetă independentă și transparentă și a oferi un sprijin adecvat și căi de atac victimelor?

– Cum asigură Comisia respectarea drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în Rusia și în alte locuri, în ceea ce privește Orientările UE privind persoanele LGBTI?

Ultima actualizare: 27 iunie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate