Parlamentná otázka - O-000072/2018Parlamentná otázka
O-000072/2018

Vykonávanie usmernení Rady v oblasti LGBTI v súvislosti so situáciou v Čečensku

Otázka na ústne zodpovedanie O-000072/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL
Tanja Fajon, v mene skupiny S&D
Petras Auštrevičius, Sophia in 't Veld, Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE
Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2018/2851(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000072/2018
Predkladané texty :
O-000072/2018 (B8-0401/2018)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Usmernenia EÚ v oblasti LGBTI sú kľúčovým nástrojom v rámci boja proti prenasledovaniu osôb LGBTI mimo EÚ a v rámci podpory ľudských práv vrátane ľudských práv osôb LGBTI na celom svete.

V priebehu minulého roka sa uskutočnilo niekoľko rozsiahlych prenasledovaní LGBT osôb, resp. osôb, ktoré boli ako LGBT vnímané, najmä v Čečensku a v Azerbajdžane. V apríli 2018 ubehol rok od správy, ktorú priniesli ruské noviny Novaya Gazeta, že v neoficiálnych väzniciach v ruskom Čečensku je zadržiavaných najmenej 100 mužov, ktorí sú podozriví z príslušnosti k LGBT osobám, a že sú vystavení vážnym formám mučenia a ponižovania.

No aj napriek pôsobivým svedectvám viac než 100 obetí vrátane jednej, ktorá vystúpila verejne, zatiaľ neprebehlo nezávislé a transparentné vyšetrovanie, pričom čečenské orgány pokračujú v šírení otvorených nenávistných prejavov voči osobám LGBT.

– Aké kroky prijala Komisia v minulom roku, aby vyriešila túto pretrvávajúcu krízu?

– Konkrétnejšie, čo Komisia urobila pre to, aby podporila občiansku spoločnosť a vládu v Rusku s cieľom začať transparentné a nezávislé vyšetrovanie a poskytnúť obetiam dostatočnú podporu a odškodnenie?

– Ako zabezpečuje Komisia dodržiavanie ľudských práv LGBTI osôb v Rusku a inde so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti LGBTI?

Posledná úprava: 27. júna 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia