Parlamentarno vprašanje - O-000076/2018Parlamentarno vprašanje
O-000076/2018

Spor med EU in Norveško o lovu na snežnega morskega pajka ob Svalbardskem otočju

27.6.2018

Vprašanje za ustni odgovor O-000076/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Alain Cadec, v imenu Odbora za ribištvo

Pariška pogodba iz leta 1920, ki jo je podpisalo 23 držav članic EU, vsem pogodbenim stranem zagotavlja enak in nediskriminatoren dostop do ribolovnih virov vseh komercialno izkoriščanih vrst, vključno s snežnim morskim pajkom, v vodah okoli Svalbardskega otočja. Poleg tega so vse države članice in Norveška pogodbenice Konvencije OZN o pomorskem mednarodnem pravu, ki jih zavezuje k sodelovanju pri upravljanju in izkoriščanju živih morskih virov.

Da bi se zagotovila skladnost lova na snežnega morskega pajka na območju Svalbardskega otočja s pravili o nediskriminatornem upravljanju, ki jih lahko v okviru omejitev pariške pogodbe določi Norveška, je Svet določil število dovoljenj in plovil, ki tam smejo loviti snežnega morskega pajka. Na podlagi tega so države članice pooblaščene za izdajanje nacionalnih dovoljenj za lov na snežnega morskega pajka ob Svalbardskem otočju.

Norveška pa ne priznava dovoljenj EU za lov na snežnega morskega pajka, zaradi česar norveške oblasti plovilom z vlečno mrežo iz EU z veljavnimi dovoljenji EU preprečujejo ribolov ob Svalbardskem otočju. Zato je lastnikom plovil, ki so veliko vložili v lov na snežnega morskega pajka na podlagi zakonodaje EU, zdaj preprečen ribolov, Komisija pa v pogajanjih v zadnjih dveh letih ni dosegla ničesar, kar bi pomagalo prizadetim ribičem iz EU, zaradi česar jim zdaj grozi bankrot in izguba več sto delovnih mest.

Menimo, da Komisija v svojih političnih in diplomatskih prizadevanjih za rešitev tega vprašanja z norveškimi oblastmi ni bila dovolj odločna.

1. Kako namerava Komisija zavarovati zakonite pravice držav članic EU, ki so podpisnice pariške pogodbe?

2. Katere ukrepe še načrtuje, da bi čim prej dosegla pravično rešitev, ki bi plovilom EU z veljavnim dovoljenjem EU omogočila lov na snežnega morskega pajka ob Svalbardskem otočju?

Zadnja posodobitev: 2. julij 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov