Процедура : 2018/2838(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000084/2018

Внесени текстове :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Разисквания :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 19k
23 август 2018 г.
O-000084/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000084/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Petra Kammerevert, от името на Комисия по култура и образование

 Относно: Насърчаване на автоматично взаимно признаване на дипломи
 Отговор по време на пленарно заседание 

1. Каква е според Комисията ролята на свободното движение на учащите се с оглед изграждането на замисленото европейско пространство за образование до 2025 г.?

2. Какви конкретни резултати очаква Комисията от по-голямата мобилност с учебна цел, по-специално при професионалното образование и обучение, и по какъв начин може тази мобилност да бъде подкрепена?

3. Може ли Комисията да предостави подробна информация за това дали понастоящем има действащи официални двустранни или многостранни споразумения за взаимно и/или автоматично признаване на дипломи за средно и висше образование и периоди на обучение в чужбина между държавите членки, на национално или поднационално равнище (например споразумения между университети, които са изключително необходими поради липсата на механизми за автоматично признаване между две и повече държави) и кои са те?

4. Какви процедури и инструменти за признаване на дипломи и периоди на обучение в чужбина вече съществуват в училищния сектор, сектора на професионалното образование и обучение и във висшето образование съответно, и какви са техните силни и слаби страни? Съществуват ли отчетливи разлики между дисциплините?

5. Информирана ли е Комисията за някакви двустранни или многостранни проекти на държавите членки, целящи намаляване на пречките пред мобилността с областта на образованието, освен Конвенцията от Лисабон и процеса от Болоня? Какви потенциални пречки и проблеми, но също и решения, са установени в тази връзка?

6. По какъв начин Комисията възнамерява да осъществи координация между бъдещото европейско пространство за образование и европейското пространство за висше образование, що се отнася до признаването на дипломи?

7. Какви предимства очаква Комисията от един общоевропейски механизъм за автоматично признаване на дипломи за висше и средно образование, както и периоди на обучение в чужбина (включително периодите на училищно образование), и какви биха били най-големите предизвикателства, пред които ще трябва да се изправим?

8. По какъв начин държавите членки могат да бъдат насърчени да договорят един потенциален бъдещ механизъм за автоматично признаване, като същевременно се преодолеят съществуващите страхове от по-голямо изтичане на мозъци?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 27 август 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност