Postup : 2018/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000084/2018

Předložené texty :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Rozpravy :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 19k
23. srpna 2018
O-000084/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000084/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Petra Kammerevert, za Výbor pro kulturu a vzdělávání

 Předmět: Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů
 Odpověď na plenárním zasedání 

1. Jakou roli Komise v souvislosti s vytvořením předpokládaného Evropského prostoru vzdělávání do 2025 přiřazuje volnému pohybu účastníků vzdělávání?

2. Jaký konkrétní účinek Komise očekává od intenzivnější vzdělávací mobility, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a jakým způsobem by bylo možné tuto mobilitu posílit?

3. Může Komise předložit podrobné informace o tom, zda a které oficiální dvoustranné či vícestranné dohody o vzájemném nebo automatickém uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a o studijních pobytech v zahraničí jsou v současné době mezi členskými státy v platnosti nebo se uplatňují na vnitrostátní či nižší úrovni (např. meziuniverzitní dohody, které jsou zapotřebí především vzhledem k nedostatku dvoustranných či vícestranných mezinárodních mechanismů a evropských mechanismů automatického uznávání)?

4. Jaké postupy a nástroje pro uznávání diplomů a osvědčení o studijních pobytech v zahraničí již existují v odvětví školství, v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a na vysokoškolské úrovni a jaké jsou jejich konkrétní silné a slabé stránky? Jsou patrné jakékoli rozdíly mezi obory?

5. Jsou Komisi známé jakékoli dvoustranné či vícestranné projekty členských států, jejichž cílem je omezit překážky v oblasti mobility vzdělávání nad rámec Lisabonské úmluvy a boloňského procesu? Které potenciální překážky a obtíže, jakož i řešení, byly u nich nalezeny?

6. Jaký způsob koordinace budoucího Evropského prostoru vzdělávání a Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Komise předpokládá, pokud jde o uznávání diplomů?

7. Jaké výhody Komise očekává od celounijního mechanismu pro automatické uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a o studijních pobytech v zahraničí (včetně školní docházky) a jaké jsou největší obtíže, které v této souvislosti bude nutné řešit?

8. Jakým způsobem by bylo možné členské státy vybídnout k tomu, aby s možným budoucím mechanismem pro automatické uznávání souhlasily, a přitom reagovat na přítomné obavy ze zvýšeného „odlivu mozků“?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 27. srpna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí