Procedure : 2018/2838(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000084/2018

Indgivne tekster :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Forhandlinger :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
23. august 2018
O-000084/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000084/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Petra Kammerevert, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

 Om: Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser
 Besvarelse på plenarmøde 

1. Hvilken rolle mener Kommissionen, at de lærendes frie bevægelighed kan spille med henblik på at gennemføre det planlagte "europæiske uddannelsesområde" senest i 2025?

2. Hvilke konkrete virkninger forventer Kommissionen at opnå med større læringsmobilitet, navnlig inden for erhvervsrettet uddannelse, og hvordan kan en sådan læringsmobilitet styrkes?

3. Kan Kommissionen give detaljerede oplysninger om, hvorvidt der på nuværende tidspunkt, på nationalt plan eller derunder, findes formelle bi- eller multilaterale aftaler om gensidig og/eller automatisk anerkendelse af eksamensbeviser for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt uddannelsesperioder i udlandet (f.eks. aftaler mellem universiteter, der primært er nødvendige som følge af manglen på bi- og multinationale samt europæiske automatiske anerkendelsesordninger), og i givet fald oplyse, hvilke aftaler der er tale om?

4. Hvilke anerkendelsesprocedurer og -instrumenter med hensyn til eksamensbeviser og uddannelsesperioder i udlandet findes allerede inden for henholdsvis skolesektoren, erhvervsuddannelsessektoren og sektoren for videregående uddannelser, og hvad er deres respektive styrker og svagheder? Er der nogen mærkbare forskelle mellem fagdisciplinerne?

5. Har Kommissionen kendskab til eventuelle bi- eller multilaterale projekter i medlemsstaterne, der har til formål at mindske hindringerne for uddannelsesmobilitet, ud over Lissabonkonventionen og Bolognaprocessen? Hvilke potentielle hindringer og problemer, men også løsninger, er der i denne forbindelse blevet fastlagt?

6. Hvordan forestiller Kommissionen sig samordningen mellem et fremtidigt "europæisk uddannelsesområde" og det "europæiske område for videregående uddannelse" med hensyn til anerkendelse af eksamensbeviser?

7. Hvilke fordele forventer Kommissionen at opnå med en EU-dækkende ordning for automatisk anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelser og ungdomsuddannelser samt uddannelsesperioder i udlandet (herunder skolestudieperioder), og hvad er de største udfordringer, der skal løses?

8. Hvordan kan medlemsstaterne tilskyndes til at nå til enighed om en mulig fremtidig ordning for automatisk anerkendelse, samtidig med at der gøres noget ved de eksisterende bekymringer for en øget "hjerneflugt"?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 27. august 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik