Menettely : 2018/2838(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000084/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Keskustelut :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 18k
23. elokuuta 2018
O-000084/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000084/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Petra Kammerevert, Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan puolesta

 Aihe: Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen
 Täysistunnossa annettu vastaus 

1. Eurooppalainen koulutusalue on tarkoitus perustaa vuoteen 2025 mennessä. Mikä on komission mielestä oppijoiden vapaan liikkuvuuden rooli tässä asiassa?

2. Millaisia konkreettisia vaikutuksia komissio odottaa koituvan oppimista ja erityisesti ammatillista koulutusta ja harjoittelua koskevan liikkuvuuden lisääntymisestä, ja miten tällaista liikkuvuutta voitaisiin edistää?

3. Voiko komissio antaa yksityiskohtaisia tietoja siitä, onko jäsenvaltioissa voimassa kansallisen tason tai alemman tason virallisia kahden- tai monenvälisiä sopimuksia toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen tutkintojen ja ulkomailla suoritettavien opetusjaksojen vastavuoroista ja/tai automaattista tunnustamista varten? Millaisia nämä sopimukset siinä tapauksessa ovat (esimerkiksi yliopistojen välisiä sopimuksia, joita on pitänyt tehdä, kun kahden- tai monenvälisiä taikka eurooppalaisia automaattisia tunnustamismekanismeja ei ole)?

4. Millaisia tutkintojen ja opetusjaksojen tunnustamismenettelyjä ja -välineitä on jo käytössä kouluissa, ammatillisessa koulutuksessa ja harjoittelussa sekä korkea-asteen koulutuksessa, ja mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet? Onko eri alojen välillä havaittavissa eroja?

5. Onko komission tiedossa jäsenvaltioiden kahden- tai monenvälisiä hankkeita, joilla pyritään vähentämään koulutuksen liikkuvuuden esteitä ja jotka täydentävät Lissabonin sopimusta ja Bolognan prosessia? Millaisia mahdollisia esteitä ja ongelmia ja toisaalta ratkaisuja niissä on esitetty?

6. Millä tavoin komissio aikoo kannustaa tutkintojen tunnustamisen koordinointiin eurooppalaisen koulutusalueen ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen yhteydessä?

7. Millaisia etuja komissio odottaa koituvan koko EU:ssa sovellettavasta korkea-asteen koulutuksen ja toisen asteen koulutuksen tutkintojen automaattista tunnustamista koskevasta mekanismista ja ulkomaisista opetusjaksoista (mukaan lukien koulujen lukukaudet), ja mitkä olisivat sen suurimmat haasteet?

8. Millä tavoin jäsenvaltioita voitaisiin kannustaa sopimaan mahdollisesta tulevasta automaattisesta tunnustamismekanismista, kun otetaan huomioon nykyinen huoli aivovuodon lisääntymisestä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 27. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö