Procedūra : 2018/2838(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000084/2018

Pateikti tekstai :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Debatai :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 185kWORD 19k
2018 m. rugpjūčio 23 d.
O-000084/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000084/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Petra Kammerevert, Kultūros ir švietimo komiteto vadu

 Tema: Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

1. Kokį vaidmenį Komisija skiria laisvam besimokančių asmenų judėjimui, kad iki 2025 m. būtų galima įgyvendinti numatytą Europos švietimo erdvę?

2. Kokio konkretaus didesnio judumo mokymosi tikslais poveikio Komisija tikisi, ypač profesinio rengimo ir mokymo srityje? Kaip būtų galima skatinti tokį judumą mokymosi tikslais?

3. Ar Komisija gali pateikti išsamios informacijos apie tai, ar (kokie) šiuo metu galioja oficialūs valstybių narių tarpusavio dvišaliai arba daugiašaliai susitarimai dėl abipusio ir (arba) automatinio aukštojo ir aukštesniojo mokslo diplomų bei mokymosi laikotarpių užsienyje pripažinimo, taip pat šios srities nacionaliniai ir subnacionaliniai susitarimai (pavyzdžiui, susitarimai tarp universitetų, kuriuos tenka sudaryti pirmiausiai dėl dvišalių ir daugiašalių bei europinių automatinio pripažinimo mechanizmų stokos)?

4. Kokios diplomų ir mokymosi laikotarpių užsienyje pripažinimo procedūros ir priemonės jau taikomos atitinkamai mokyklų sektoriuje, profesinio rengimo ir mokymo sektoriuje bei aukštojo mokslo įstaigose? Kokie jų privalumai ir trūkumai? Ar yra aiškių skirtumų tarp dalykų?

5. Ar Komisija žino kokių nors valstybių narių dvišalių arba daugiašalių projektų, kuriais siekiama taikant platesnio užmojo nei Lisabonos konvencijos ir Bolonijos proceso priemones švietimo sektoriuje mažinti kliūtis judumui? Kokios galimos kliūtys, problemos ir sprendimai nustatyti vykdant tuos projektus?

6. Kaip Komisija įsivaizduoja būsimos Europos švietimo erdvės ir Europos aukštojo mokslo erdvės veiklos koordinavimą diplomų pripažinimo srityje?

7. Kokių privalumų Komisija tikisi iš ES masto automatinio aukštojo mokslo ir aukštesniojo vidurinio mokslo diplomų bei mokymosi laikotarpių užsienyje (įskaitant mokyklos studijų laikotarpius) pripažinimo mechanizmo? Kokie būtų didžiausi sunkumai?

8. Kaip valstybės narės galėtų būti skatinamos susitarti dėl galimo būsimo automatinio pripažinimo mechanizmo, kartu reaguojant į esamą nerimą dėl aktyvesnio „protų nutekėjimo“?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. rugpjūčio 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika