Parlamenta jautājums - O-000084/2018Parlamenta jautājums
O-000084/2018

Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000084/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Petra Kammerevert, Kultūras un izglītības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2018/2838(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000084/2018
Iesniegtie teksti :
O-000084/2018 (B8-0415/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

1. Saistībā ar paredzētās Eiropas izglītības telpas īstenošanu līdz 2025. gadam kā Komisija vērtē izglītojamo brīvas pārvietošanās lomu?

2. Kādus konkrēti rezultātus Komisija sagaida no mācību mobilitātes palielināšanas, jo īpaši profesionālās izglītības un apmācības jomā, un kā šo mācību mobilitāti varētu pastiprināt?

3. Vai Komisija var sniegt sīku informāciju par to, vai dalībvalstīs pašlaik ir spēkā oficiāli divpusēji un daudzpusēji nolīgumi savstarpējai un/vai automātiskai vidējās un augstākās izglītības diplomu un ārvalstīs pavadīto mācību periodu atzīšanai valsts vai ierobežotākā līmenī (piem., nolīgumi starp universitātēm, kuri galvenokārt nepieciešami, jo nav divpusēju un daudzpusēju valsts un Eiropas līmeņa automātiskas atzīšanas mehānismu), un, ja ir, tad kādi ir šie nolīgumi?

4. Kādas atzīšanas procedūras un instrumenti attiecībā uz diplomiem un mācību periodiem ārvalstīs jau pastāv attiecīgi skolu, profesionālās izglītības un apmācības un augstākās izglītības nozarē, un kādas ir to attiecīgās priekšrocības un trūkumi? Vai starp disciplīnām pastāv kādas būtiskas atšķirības?

5. Vai Komisijai ir zināmi kādi dalībvalstu divpusēji vai daudzpusēji projekti, kuru mērķis ir samazināt šķēršļus mobilitātei izglītībā, papildus centieniem, kas izriet no Lisabonas konvencijas un Boloņas procesa? Kādi iespējamie šķēršļi un problēmas, kā arī risinājumi ir konstatēti šajā jomā?

6. Kā Komisija ir paredzējusi nodrošināt koordināciju starp turpmāko Eiropas izglītības telpu un Eiropas augstākās izglītības telpu diplomu atzīšanas ziņā?

7. Kādas priekšrocības Komisija sagaida no ES mēroga automātiskās atzīšanas mehānisma, kas piemērojams augstākās izglītības un vidusskolas izglītības diplomiem, kā arī ārvalstīs pavadītajiem mācību periodiem (tostarp skolas mācību periodiem), un kādas varētu būt būtiskākās risināmās problēmas?

8. Kā varētu mudināt dalībvalstis vienoties par iespējamu turpmāku automātiskas atzīšanas mehānismu, vienlaikus pievēršoties pašreizējām bažām par arvien pieaugošo intelektuālā darbaspēka emigrācijas problēmu?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. augusts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika