Procedura : 2018/2838(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000084/2018

Teksty złożone :

O-000084/2018 (B8-0415/2018)

Debaty :

PV 24/10/2018 - 24
CRE 24/10/2018 - 23
CRE 24/10/2018 - 24

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 19k
23 sierpnia 2018
O-000084/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000084/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Petra Kammerevert, Komisji Kultury i Edukacji

 Przedmiot: Promowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

1. Jak Komisja wyobraża sobie w perspektywie realizacji do 2025 r. planowanego europejskiego obszaru edukacji rolę swobodnego przepływu osób uczących się?

2. Jakich konkretnych skutków oczekuje po większej mobilności edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, i w jaki sposób można by zwiększyć mobilność edukacyjną?

3. Czy Komisja może dostarczyć szczegółowych informacji, czy obecnie w państwach członkowskich, na poziomie krajowym lub poniżej obowiązują oficjalne dwu- lub wielostronne porozumienia dotyczące wzajemnego i/lub automatycznego uznawania dyplomów szkół średnich II stopnia i studiów wyższych oraz okresów nauki za granicą (np. umowy między uniwersytetami, które są niezbędne głównie ze względu na brak dwu- i wielostronnych, a także europejskich mechanizmów automatycznego uznawania), a jeśli tak, to jakie?

4. Jakie procedury i mechanizmy uznawania dyplomów i okresów nauki za granicą już istnieją w zakresie szkolnictwa podstawowego, w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz w zakresie szkolnictwa wyższego, oraz jakie są ich mocne i słabe strony? Czy istnieją dostrzegalne różnice między dyscyplinami?

5. Czy Komisji są znane inne poza konwencją lizbońską i procesem bolońskim dwu- lub wielostronne projekty państw członkowskich mające na celu zmniejszenie przeszkód w mobilności edukacyjnej? Jakie potencjalne przeszkody i problemy oraz ich ewentualne rozwiązania zostały wskazane w takich projektach?

6. W jaki sposób Komisja zamierza skoordynować uznawanie dyplomów w ramach przyszłego europejskiego obszaru edukacji oraz w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego?

7. Jakich korzyści Komisja oczekuje po ogólnounijnym mechanizmie automatycznego uznawania dyplomów studiów wyższych i szkół średnich II stopnia oraz okresów nauki za granicą (w tym okresów edukacji szkolnej) i jakie byłyby największe związane z nim wyzwania?

8. W jaki sposób można by zachęcić państwa członkowskie do wyrażenia zgody na ewentualny przyszły mechanizm automatycznego uznawania kwalifikacji, a jednocześnie rozproszyć obawy związane ze zwiększonym „drenażem mózgów”?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności